System kaucyjny na puszki i plastikowe butelki tylko w dużych sklepach. Od kiedy?

2023.07.20 10:52
Ustawa wprowadzającą system kaucyjny w Polsce jest już w Senacie. Zgodnie z nią od stycznia 2025 r. ma być wprowadzona kaucja w wysokości 50 gr na jednorazowe butelki z plastiku do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 l oraz metalowe puszki do 1 litra.
System kaucyjny na puszki i plastikowe butelki tylko w dużych sklepach. Od kiedy?
Fot: Pixabay

Ustawą zajmie się Senat

W czerwcu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy mającej dostosować polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o zmniejszenie negatywnego wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. 13 lipca Sejm uchwalił nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a teraz sprawa trafi do Senatu.

Nowa ustawa zakłada wprowadzenie w Polsce systemu kaucyjnego. Z początkiem 2025 r., ma zostać wprowadzona kaucja w wysokości 50 groszy na jednorazowe butelki z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku o pojemności do 1,5 l oraz metalowe puszki do 1 l.

Obecnie większość odpadów pochodzących z wymienionych opakowań jest zbierana wraz z innymi odpadami komunalnymi w systemie gminnym. Wprowadzenie systemu kaucyjnego zdecydowanie zwiększy poziom recyklingu odpadów opakowaniowych i ograniczy zaśmiecanie środowiska.

System kaucyjny zachęci konsumentów do oddawania opakowań do odpowiednich punktów zbiorczych, co przyczyni się do lepszego wykorzystania surowców. Dzięki zwiększeniu recyklingu, zmniejszy się emisja szkodliwych substancji do powietrza oraz zanieczyszczenie gleb i wód. Warto podkreślić, że wprowadzenie tego typu systemów w innych krajach europejskich już wcześniej przyniosło pozytywne efekty w zakresie ochrony środowiska.

Których butelek dotyczyć będzie system kaucyjny?

System ten obejmie jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów, takie jak butelki na wodę, soki, nektary i mleko. Ponadto, objęte zostaną nim również opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra.

Jak będzie działał ten system? Kupując napoje w butelkach plastikowych, szklanych butelkach wielorazowego użytku lub metalowych puszkach, konsument będzie musiał doliczyć do ceny kaucję. Jej wysokość zostanie określona w przepisach i rozporządzeniach rządowych. Gdy już wypijemy zawartość napoju, zamiast wyrzucić opakowanie, będziemy mieli możliwość zwrócenia go do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję.

Duże sklepy o powierzchni powyżej 200 m2 będą zobowiązane do przyjmowania pustych opakowań od klientów i zwrotu kaucji. To ważna inicjatywa, która pomoże zaangażować duże sieci handlowe w działania proekologiczne. Natomiast mniejsze placówki handlowe, które mają powierzchnię poniżej 200 m2, będą mogły dołączyć do systemu i przyjmować opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności. Dzięki temu, cały system będzie bardziej dostępny dla konsumentów, bez względu na rozmiar sklepu, w którym dokonują zakupów.

Co najważniejsze, aby odebrać kaucję w sklepie, nie będzie konieczne okazywanie paragonu potwierdzającego wcześniejsze zapłacenie kaucji. To ułatwi proces zwrotu i zachęci jeszcze więcej osób do uczestnictwa w systemie.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1265 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39