Trwa nabór w KAS. Poszukiwanych jest 11 pracowników

2022.08.22 08:40
Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w województwie podlaskim. Na chętnych czeka 11 etatów.
Trwa nabór w KAS. Poszukiwanych jest 11 pracowników
Fot: KAS

11 osób może starać się o przyjęcie do podlaskiej KAS. Poszukiwani są kandydaci na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej do komórek Delegatury w Białymstoku Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego (Oddział Celny w Bobrownikach, Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy, Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy, Oddział Celny w Połowcach).

Osoby, które chciałyby zostać przyjęte muszą mieć polskie obywatelstwo, dobry stan zdrowia, minimum średnie wykształcenie, niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Warunkiem przyjęcia jest także nieposzlakowana opinia i korzystanie z pełni praw publicznych.

Funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej nie mogą być osoby, które niegdyś pracowały lub współpracowały w określonych przepisami organach bezpieczeństwa państwa. W związku z tym od kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. wymagane jest złożenie oświadczenia w tym zakresie.

Przyjęcie do służby składa się z kilku etapów. Najpierw odbywa się weryfikacja dokumentów, później kandydaci muszą napisać test wiedzy obejmujący swoim zakresem organizację i funkcjonowanie administracji publicznej, w tym KAS, członkostwa RP w UE oraz aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych oraz przejść test psychologiczny, fizyczny i kompetencyjny.

Osoby, które zostaną przyjęte będą odpowiedzialne kontrolę przepisów prawa celnego i przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Do tego udzielają koncesji, zezwoleń i rejestracji urządzeń związanych z grami hazardowymi. Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów, ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej. Kontrolują też transport drogowy i współpracują z organami celnymi innych krajów.

Po przyjęciu do służby można liczyć na uposażenie zasadnicze wynoszące około 3779,50 zł brutto na rękę oraz różne dodatki np. za wysługę lat, kontrolerski, żywieniowy, za pracę w godzinach nocnych itp.

Zainteresowani niezbędne dokumenty (kwestionariusz osobowy, kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe, kopie świadectw pracy czy służby z poprzednich miejsc pracy oraz oświadczenie dotyczące  pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami  można złożyć w wersji papierowej w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku przy ul. J. K. Branickiego 9 lub w w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku na platformie ePUAP.

Dokumenty można składać do 2 września.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1270 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39