Tylko do piątku zgłosisz chęć głosowania przez pełnomocnika

2020.06.18 09:36
Jeżeli chcesz głosować za pośrednictwem pełnomocnika, musisz wiedzieć czy to prawo Ci się należy. Osoby, które są do tego uprawnione muszą zgłosić taki zamiar najpóźniej do piątku (19.06).
Tylko do piątku zgłosisz chęć głosowania przez pełnomocnika
Fot: pixabay.com
Jeżeli posiadasz znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności skorzystaj z tej możliwości

Za sobą mamy termin zgłaszania chęci głosowania korespondencyjnego. Natomiast piątek (19.06) to ostatni dzień na zgłoszenie głosowania przez pełnomocnika. By z tej możliwości skorzystać, najpierw trzeba się zapoznać z wytycznymi, bowiem nie każdy kwalifikuje się do tego typu rozwiązania. Należy również spełnić szereg formalności.

Nie każdy może być pełnomocnikiem

Jeżeli najpóźniej w dniu głosowania ukończysz 60 lat lub posiadasz znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i chcesz spełnić obywatelski obowiązek oddając swój głos w wyborach prezydenckich, nie musisz wybierać się do lokalu wyborczego. Możesz udzielić pełnomocnictwa zaufanej osobie.

Ważne, by pełnomocnikiem była osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, w której jesteś zarejestrowany. Pełnomocnictwa nie przekażemy osobie, która jest kandydatem w danych wyborach, wchodzi w skład komisji obwodowej bądź ta, która reprezentuje kandydata w komisji wyborczej.

Wymagane dokumenty

Zanim złożysz wniosek o udzielnie pełnomocnictwa w pierwszej kolejności przygotuj poniższe dokumenty:

- Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;
- Pisemna zgoda osoby, mającej być pełnomocnikiem;
- Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany) wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat);
- Kopia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem – w przypadku gdy osoba, ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Jak złożyć wniosek

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wraz ze zgodą na przyjęcie pełnomocnictwa można złożyć:

- osobiście lub poprzez inną osobę - po umówieniu wizyty;
- w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Miejski w Białymstoku 15-950 Białystok ul. Słonimska 1;
- wrzucając wniosek do urny podawczej wystawionej w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku Słonimska 1;
- elektronicznie jako wypełniony załącznik podpisany cyfrowo poprzez formularz Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 19 czerwca 2020 r. w I turze. Natomiast w II - 3 lipca 2020 r.

Angelika Dorf
angelika.dorf@bialystokonline.pl

1246 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39