Umowa na wielką inwestycję PKP podpisana. Ma przynieść dużo korzyści

2019.11.28 15:58
Po ponad roku od ogłoszenia przetargu PKP udało się podpisać umowę z firmami, które zajmą się przebudową połączenia kolejowego do granicy z Białorusią, którą ma poprawić transport towarowy.
Umowa na wielką inwestycję PKP podpisana. Ma przynieść dużo korzyści
Fot: PKP PLK

Kolej będzie realizować inwestycje, dzięki którym sprawniej będzie funkcjonował przewóz towarów przez wschodnią granicę. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotują szeroki tor od stacji Geniusze przez Sokółkę, Kuźnicę do granicy z Białorusią. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji i prace. Inwestycja na Podlasiu o wartości 195 mln zł zwiększy możliwości i sprawność kolei w regionie oraz w transporcie ładunków wschód – zachód.
Remont szerokotorowej linii kolejowej Kuźnica Białostocka – Geniusze (nr 57), łączącej Polskę i Białoruś, ma być ważnym projektem dla naszego regionu. Dzięki inwestycji skróci się czas przejazdu pociągów towarowych. Wzrośnie także poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

– Inwestycja poprawi obsługę przewozów towarowych na granicy polsko-białoruskiej. Zwiększy się dostępność kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej. Skróci się czas przewozu ładunków ze wschodu na zachód oraz wzrośnie atrakcyjność kolei – mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Większa przepustowość, szybkość, bezpieczeństwo

Wykonanie prac na linii szerokotorowej Kuźnica Białostocka – Geniusze zwiększy przepustowość trasy dedykowanej pociągom towarowym o szerokim rozstawie kół (1520 mm). Na odcinku Geniusze – Sokółka po kilkunastu latach ponownie powrócą pociągi towarowe. W ramach inwestycji m.in. ma powstać terminal przeładunkowy na stacji Geniusze.

Zadanie obejmie m.in. kompleksową wymianę torów oraz montaż 34 nowych rozjazdów. Po zakończeniu robót poprawią się parametry eksploatacyjne linii. Dla przewoźników oznacza to efektywniejszą obsługę cięższych i dłuższych pociągów nawet do 1050 m. Składy pojadą szybciej, gdyż dzięki pracom zwiększy się prędkości pociągów do 60 km/h.

Nastawnie w stacjach Kuźnica Białostocka, Sokółka i Geniusze oraz linie objęte pracami będą wyposażone w nowe systemy i urządzenia sterowania ruchem, co zwiększy przepustowość trasy. Przewoźnicy będą mogli uruchomić większą liczbę cięższych pociągów na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze. To znacznie ułatwi obsługę bocznic oraz terminali przeładunkowych.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na trasie Geniusze – Sokółka – Kuźnica Białostocka będzie realizowana równocześnie z projektem przebudowy linii odgałęźnej Bufałowo Wschód – Bufałowo (nr 923). Na tym odcinku kompleksowa wymiana 2,6 km torów zapewni sprawną obsługę pociągów m.in. do terminala paliw PKN Orlen w Sokółce.

Przewidziano również przebudowę 25 obiektów inżynieryjnych, w tym 10 mostów. Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym wzrośnie po modernizacji 16 przejazdów kolejowo-drogowych. Obiekty będą miały nową nawierzchnię. Zamontowany zostanie też monitoring.

Rozwiązanie części problemu

Pod koniec zeszłego roku PKP PLK ogłosiło przetarg na trzy zadania: rewitalizację linii kolejowej nr 57 na odcinku od stacji Kuźnica Białostocka do stacji Geniusze, prace na linii nr 6 Białystok – Sokółka – Kuźnica oraz prace na samym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej - Bruzgi. Po otwarciu ofert okazało się jednak, że są one zdecydowanie wyższe niż spółka planowała. Mimo dużej przebitki, nie zdecydowano się na anulowanie postępowania w całości. Szukano rozwiązania tego problemu. W końcu udało się. Władze województwa podlaskiego postanowiły zwiększyć dofinansowanie o 90 mln zł. Biorąc pod uwagę, że już wcześniej przeznaczono na nie 73 mln zł, łącznie będzie to już 163 mln zł. Dzięki temu udało się podpisać umowę z wykonawcą, którym jest konsorcjum firm w składzie: Intop Warszawa Sp. z o.o. (Lider), Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Rajbud Sp. z o.o. (partner) i Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kolejowego Sp. z o.o.

Nadal nie wiadomo, co z pozostałymi dwoma zadaniami, na które przetargi zostały anulowane. Największa przebitka jest w przypadku przebudowy linii Białystok – granica państwa w Kuźnicy. PKP zaplanowało bowiem do wydania na tę inwestycję 426 mln zł brutto, a jedyna oferta, którą złożyła firma Trakcja PRKiL, opiewa na ponad 877 mln zł, czyli ponad dwukrotnie więcej. W przypadku przebudowy samego przejścia granicznego wpłynęła jedna oferta. To samo konsorcjum, które zajmie się wspomnianymi wyżej inwestycjami, zaproponowało 12 mln zł przy zakładanych kosztach na poziomie 5 mln zł.

Mateusz Nowowiejski
mateusz.nowowiejski@bialystokonline.pl

1197 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39