W Białymstoku powstanie poradnia dla rodzin z osiedla socjalnego

2022.01.31 16:20
W poniedziałek (31.01) marszałek Artur Kosicki i członek zarządu Marek Malinowski podpisali umowy na dofinansowanie 2 projektów, dzięki którym białostockie rodziny w trudnej sytuacji zyskają wsparcie terapeutyczne, a wasilkowscy seniorzy wykwalifikowaną opiekę.
W Białymstoku powstanie poradnia dla rodzin z osiedla socjalnego
Fot: Piotr Januszewicz / UMWP

Będzie poradnia dla rodzin z problemami

Blisko 1,4 mln zł zostanie przeznaczonych na utworzenie poradni rodzinnej dla mieszkańców osiedla socjalnego przy ul. Barszczańskiej i Klepackiej w Białymstoku. Lokal zostanie odpowiednio przebudowany do zadań zaplanowanych w projekcie. Pomoc w poradni znajdą rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, zamieszkujące to osiedle. Wsparcie będzie polegać m.in. na pracy z 80 rodzinami z terenu objętego projektem (około 320 osób). Wezmą one udział m.in. w terapiach rodzinnych, mediacjach, treningach komunikacji małżeńskiej, terapeutycznych wyjazdach rodzinnych i obozach dla dzieci.

Wsparciem zostanie również objęta usamodzielniająca się młodzież, która opuszcza placówki Rodzinnej Opieki Zastępczej i stacjonarne (Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze). Dotacja umożliwi zatrudnienie terapeutów rodzinnych, psychologa, logopedy, prawnika i terapeuty pedagogicznego. Kadra poradni będzie mogła podnosić swoje kompetencje poprzez udział w specjalnych szkoleniach.

Przy realizacji przedsięwzięcia będą współpracować ze sobą dwie organizacje pozarządowe – Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" i Towarzystwo Psychoprofilaktyczne oddział w Białymstoku. Ich wspólny projekt potrwa do końca 2023 r. Jego cały koszt to prawie 1,5 mln zł.

Fundusze na usługi opiekuńcze

Z kolei Gmina Wasilków zapewni usługi opiekuńcze w dziennym domu pomocy Wasilkowskie Centrum Seniora dla 30 osób w wieku 65 lat i starszych, opiekę w miejscu zamieszkania dla 20 kolejnych seniorów oraz teleopiekę dla wszystkich 50 podopiecznych. Ponadto osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową i intelektualną będą pomagali asystenci osobiści, którzy mają za zadanie zaspokajać ich potrzeby życiowe i pielęgnacyjne.

Uczestnicy projektu skorzystają także ze wsparcia psychologa, fizjoterapeuty, prawnika. Wezmą udział w zajęciach z muzykoterapii, obsługi komputera, warsztatach stylistycznych (porady kosmetyczki, stylisty, fryzjera), plastycznych, muzycznych, sportowych (nordic walking), spotkaniach z lekarzami. Planowane są również seanse filmowe.

Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniesie 1,4 mln zł, a dofinansowanie pokryje 1,3 mln zł.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1696 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39