W Parku Planty powstanie szalet miejski

2021.08.09 08:09
Miasto szuka firmy, która wybuduje toaletę publiczną na terenie Parku Planty w Białymstoku. Zamówienie to mieści się w kategorii "powyżej 130 tys. zł".
W Parku Planty powstanie szalet miejski
Fot: Malwina Witkowska

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) ukazało się ogłoszenie o zamówieniu publicznym powyżej 130 tys. zł. Dotyczy opracowania dokumentacji projektowej i budowy toalety publicznej na terenie Parku Planty w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą.

Miasto podkreśla, że szalet miejski musi spełniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zawierającej m.in. lokalizację projektowanego budynku toalety publicznej. Następnie firma musi opracować kompletną dokumentację projektową zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, która powinna zawierać m.in. pisemną akceptację inwestora - przed wykonaniem robót, projekt budowlany, projekty wykonawcze, szczegółowe przedmiary, kosztorysy uproszczone, specyfikacje techniczne czy inwentaryzację zieleni kolidującej z inwestycją.

Firma składająca wniosek musi uzyskać pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku na prowadzenie robót, ponieważ Park Planty wpisany jest do rejestru. Ponadto musi zapewnić nadzór autorski w okresie realizacji robót budowlanych. Okres realizacji wynosi 7 miesięcy. Firmy mogą składać oferty do 20 sierpnia.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl
1044 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39