W Podlaskiem wykryto rakotwórcze zabawki

2016.06.03 09:09
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 29 kontroli bezpieczeństwa zabawek. Okazało się, że niektóre z nich są niebezpieczne.
W Podlaskiem wykryto rakotwórcze zabawki
Fot: pixabay.com

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku w ubiegłym roku skontrolowali bezpieczeństwo zabawek 29 razy. Zbadano 189 przedmiotów. Kontrolami objęto 23 przedsiębiorców działających na terenie Białegostoku, Łomży i Suwałk. Audytorzy sprawdzili m.in. hurtownie oraz placówki sprzedaży detalicznej.

Zweryfikowano różnego rodzaju zabawki. Były to np. lalki, zabawki do pociągania i popychania, zabawki miękkie, wypchane, zabawki rozwijające umiejętności (piramidki, sortery, układanki), instrumenty muzyczne, zabawki dla niemowląt do oglądania, chwytania i ściskania, sprzęt do zabaw sportowych (skakanki, zestawy sportowe) oraz kostiumy, przebrania i maski.

Mankamenty zabawek

Inspektorzy stwierdzili niezgodności w 103 wyrobach. W trakcie kontroli zakwestionowano 10 zabawek ze względu na ich nieprawidłową konstrukcję, sposób wykonania i zastosowane materiały. W 7 zabawkach znajdowały się małe elementy stwarzające ryzyko połknięcia. Zabawki miały też nieodpowiednio zabezpieczony pojemnik na baterie. Mogło to doprowadzić do poparzenia wewnętrznych organów dziecka. Inspektorzy zauważyli też zaniżoną grubość folii opakowania zabawek, co stwarzało ryzyko uduszenia. Okazało się również, że 3 zabawki zawierały ftalan, czyli niebezpieczną substancję chemiczną uznaną za rakotwórczą, mutagenną i działającą szkodliwie na rozrodczość.

Ponadto stwierdzono szereg nieprawidłowości w zakresie oznakowania wyrobów. Odstępstwa od normy dotyczyły głównie źle sporządzonej deklaracji zgodności. Na opakowaniach niepotrzebnie umieszczane były ostrzeżenia "0-3" oraz informacje o konieczności nadzoru osoby dorosłej. Niektóre zabawki nie miały oznakowania CE (deklaracja producenta, że produkt spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa), danych producenta czy importera. Skontrolowane produkty nie posiadały również ostrzeżeń w polskiej wersji językowej. Brakowało także instrukcji dla zabawek zasilanych wymiennymi bateriami.

- Zabawki są kontrolowane przez WIIH w Białymstoku corocznie. Ilość zakwestionowanych zabawek kształtuje się mniej więcej na takim samym poziomie. W 2015 r. zakwestionowano jednak więcej zabawek pod względem konstrukcyjnym i zastosowanych materiałów – mówi Bogdan Dobrzyński, naczelnik Wydziału Kontroli Art. Przemysłowych i Usług w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku.

Wszystkie zakwestionowane zabawki zostały wycofane z obrotu do czasu usunięcia nieprawidłowości. W przypadku defektów niemożliwych do usunięcia, np. błędów konstrukcyjnych, sprawa może zakończyć się wydaniem decyzji nakazującej przedsiębiorcy wycofanie wyrobu z obrotu.

Rady dla rodziców

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kilka rad dla rodziców. Zaleca wybieranie zabawki dostosowanej do wieku dziecka. Jeżeli kupujemy zestaw kosmetyczny czy grę zapachową, warto zwrócić uwagę na ostrzeżenia o tym, że "zawiera substancje zapachowe mogące powodować alergie". Ostrzeżeń należy szukać na opakowaniu. Zabawki, które można złożyć, np. wózki dla lalek, muszą posiadać blokadę zabezpieczającą. W wyborze pomocny będzie znak CE, który powinien znaleźć się na każdej zabawce. Jeżeli mamy wątpliwości co do bezpieczeństwa czy jakości zabawki, warto skontaktować się z inspekcją handlową lub Departamentem Nadzoru Rynku w UOKiK.

Dorota Mariańska
dorota.marianska@bialystokonline.pl

1148 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39