Wieś w mieście. Dawna Bagnówka będzie chroniona [ZDJĘCIA]

2023.01.20 18:18
Domy usytuowane szczytem do ulicy, bruk, długie, wąskie podwórka. Ul. Kluka, czyli dawna wieś Bagnówka to klimatyczna wiejska enklawa w granicach Białegostoku. Co istotne, bardzo dobrze zachowana. Teraz będzie ona szczególnie chroniona.
Wieś w mieście. Dawna Bagnówka będzie chroniona [ZDJĘCIA]
Fot: Ewelina Sadowska-Dubicka
W dawnej Bagnówce utworzono strefę ochrony konserwatorskiej

Miejscy urbaniści od kilku lat szykowali się do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części rozbudowujących się intensywnie osiedli domów jednorodzinnych Wygoda i Bagnówka (Bagnówkę jako osiedle wyodrębniono w 2021 r.).

- Zmiany podjęto w odpowiedzi na złożone wnioski od mieszkańców - informuje Katarzyna Reut-Jaworowska, p.o. kierownika Referatu Planów Miejscowych w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Mieszkańcy prosili m.in. o utworzenie dojazdów do działek czy zgodę na budowę tymczasowych szamb. Ponadto trzeba było zaktualizować plan o powstałe już na tym terenie budynki.

Najważniejszy zapis, który pojawił się w zmienionym planie dotyczy niewielkiego skrawka objętego nim terenu - dawnej wsi Bagnówka, która jest położona wzdłuż północnego odcinka ul. Kluka.

- Jest to założenie ruralistyczne, to przykład dawnej wsi, która jest w bardzo dobrze zachowana. Zmiana planu proponuje zarówno ochronę tego układu, jak i poszczególnych budynków: ich wielkości, proporcji i uzupełnieniu w nawiązaniu do zabudowy ul. Kluka - tłumaczy Katarzyna Reut-Jaworowska.

By charakter dawnej wsi zachować, powstanie tam strefa ochrony konserwatorskiej. Dawna ulicówka nie będzie mogła zmienić swego przebiegu, a istniejące przy niej budynki, choć nie są wpisane do rejestrów, nie będą mogły być znacząco przebudowywane. Dotyczy to w sumie blisko 30 domów (pod numerami 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28A, 29, 30, 31, 32, 34, 41A, 43, 44, 46, 46/1, 50, 56, 59, 63 i 65).

W utworzonej strefie ochrony konserwatorskiej będą mogły powstawać nowe budynki, ale tylko wolnostojące, jeden na każdej działce, z elewacją frontową w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy. Mogą mieć one najwyżej dwie kondygnacje nadziemne (maksimum 8 m w kalenicy), przy czym druga kondygnacja musi być w formie symetrycznego dachu dwuspadowego pokrytego dachówką lub blachodachówką w kolorze brązowym, grafitowym lub ciemnoczerwonym bądź grafitową blachą na rąbek. Dopuszcza się budowę garaży w głębi działki, stosowanie parterowych ganków i werand, a na drugiej kondygnacji lukarn i facjat.

W odniesieniu do istniejących budynków konieczne ma być zachowanie ich wysokości, typu dachu i nachylenia połaci dachowych, a także wielkości oraz rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych.

Podczas remontów istniejące budynki powinny mieć zachowane bądź odtwarzane elewacje. Ustalono, że drewniane szalówki powinny być o tradycyjnym przekroju i układzie, ułożone z zachowaniem materiału, koloru, kierunku pierwotnego ułożenia desek oraz detalu architektonicznego. Domom murowanym z zewnątrz cegłą powinien być nadawany tradycyjny układ i zachowany materiał, kolor, kierunek pierwotnego ułożenia cegieł oraz detal architektoniczny. W budynkach wykończonych obecnie tynkiem lub materiałem z tworzyw sztucznych docelowo ma być przywracany pierwotny rodzaj elewacji.

Domy mogą być rozbudowane z zastosowaniem typu dachu i kąta jego nachylenia jak w budynku pierwotnym, z kalenicą nie wyższą niż kalenica dachu budynku istniejącego. Wyraźnie ma być jednak wyodrębniona od budynku istniejącego nowa część, np. poprzez zastosowanie innego materiału. Zakazuje się nadbudowy obiektów objętych ochroną i docieplenia ich z zewnątrz.

Wieś Bagnówka powstała w XVII w. W 1973 r. została włączona w granice Białegostoku.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1642 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39