979 osób online

Wojska Obrony Terytorialnej. Do WKU w Białymstoku zgłosiło się już blisko 200 osób

2016.09.13 08:00
Trwa tworzenie 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dotychczas deklarację służby w wojsku złożyło blisko 200 osób.
Wojska Obrony Terytorialnej. Do WKU w Białymstoku zgłosiło się już blisko 200 osób
Fot: WKU w Białymstoku
Obchody 97. rocznicy odzyskania niepodległości

Trwa nabór

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku prowadzi nabór chętnych do służby w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

- Na dzień dzisiejszy chęć służby w wojskach obrony terytorialnej z terenu administrowanego przez WKU w Białymstoku (powiaty białostocki, sokólski, moniecki oraz miasto Białystok) deklarację złożyło blisko 200 osób – informuje nas mjr Mariusz Zawadzki, szef Wydziału Rekrutacji WKU w Białymstoku.

Następnym etapem po utworzeniu brygady będą szkolenia. Mają one być realizowane 1-2 weekendy w miesiącu od września do czerwca oraz przez około 10 dni w miesiącach wakacyjnych.

Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych będą tworzyć w ok. 10% żołnierze zawodowi (głównie oficerowie) pozyskani z wojsk operacyjnych oraz rezerwy. Resztę będą stanowić żołnierze rezerwy – ochotnicy, którzy podpiszą kontrakt na pełnienie służby w tym rodzaju sił zbrojnych. Służba w WOT trwa od 2 do 6 lat – zależnie od kontraktu podpisanego z zainteresowanym.

Zasady rekrutacji i służby

O służbę we wspomnianej formacji może ubiegać się każdy. Do WOT mogą wstąpić także kobiety. Należy być zdolnym do czynnej służby wojskowej, zgłosić się do właściwej Wojskowej Komendy Uzupełnień, odbyć kurs przygotowawczy oraz złożyć przysięgę wojskową.

- W wymiarze materialnym żołnierze WOT otrzymają uposażenie, dodatki do uposażenia oraz możliwość dofinansowania kursów i nauki. W wymiarze praktycznym członkowie OT nabędą doświadczenie i umiejętności, które będą mogli wykorzystać w cywilnym życiu zawodowym. Można tu wymienić współdziałanie, pracę w zespole, adaptację do trudnych warunków działania i odpowiednie kształtowanie cech psychofizycznych. Również umiejętności manualne z pewnością będą przydatne w określonych zawodach – przekonuje mjr Zawadzki.

Trwają końcowe wyliczenia kwoty, jaką będą otrzymywali żołnierze służący w WOT. Obecnie oscyluje ona w granicach 450 zł miesięcznie dla ochotnika w stopniu szeregowego. Gratyfikacje będą w 100% wypłacane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Decyzje i rozporządzenia MON uszczegóławiające zasady wypłacania gratyfikacji zostaną wydane w październiku.

Żołnierze zawodowi WOT będący w służbie stałej otrzymają uposażenie obowiązujące w wojskach operacyjnych. Natomiast ochotnicy powoływani na ćwiczenia otrzymają gratyfikacje finansowe, których wysokość zależeć będzie od posiadanego stopnia wojskowego oraz częstotliwości uczestnictwa w ćwiczeniach.

Do zadań osób służących w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej będzie należało: w przypadku wybuchu konfliktu zbrojnego prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (działania te będą miały na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika), ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, ataków w cyberprzestrzeni, destabilizacji i dezinformacji.

Obowiązkiem będzie też współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z administracją rządową i samorządową oraz szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

Dorota Mariańska
dorota.marianska@bialystokonline.pl

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2022 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.