WSAP wyróżniony certyfikatem "Uczelni Liderów"

2012.06.13 00:00
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku po raz drugi została wyróżniona certyfikatem "Uczelni Liderów", otrzymując jedną z najwyższych not komisji konkursowej, obok Politechniki Gdańskiej czy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
WSAP  wyróżniony certyfikatem "Uczelni Liderów"
Fot: materiały organizatora

Uroczysta gala odbyła się w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, pod honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego nagrodziła szkoły wyższe, które kształcą absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, twórczych, kreatywnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne. Certyfikaty "Uczelnia Liderów" otrzymały szkoły wyższe, których absolwenci są dobrze przygotowani do pełnienia ról zawodowych zgodnych z profilem wykształcenia.

Dodatkowo w ramach konkursu komisja wyróżniła rektorów uczelni wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej, przyznając im statuetki "Aurea Praxis". Statuetkę "Aurea Praxis" za osobisty wkład w promowanie kształcenia dla rynku pracy otrzymał rektor WSAP - prof. zw. dr hab. Jerzy Kopania.
  
O przyznaniu certyfikatu "Uczelnia Liderów" decydowała komisja konkursowa złożona z wybitnych przedstawicieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce szkolnictwa wyższego, systemu edukacji i rynku pracy. Komisji przewodniczy prof. zw. dr hab. Dariusz Rott - członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej. Komisja oceniała uczelnie na podstawie wielu kryteriów, takich jak potencjał naukowo-dydaktyczny uczelni i jej pozycja na rynku edukacyjnym, umiędzynarodowienie działalności uczelni, działalność biura karier i akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, wsparcie na rzecz rynku pracy, edukacja praktyczna studentów i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Magdalena Gorbacz
magda.g@bialystokonline.pl

1021 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39