Wszystkie torebki w sklepach z opłatą. Nowe obowiązki dla sklepów

2019.09.04 07:25
Opłaty za torby foliowe i obowiązkowy wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadam. Zmiana prawa wprowadziła nowe obowiązki dla przedsiębiorców.
Wszystkie torebki w sklepach z opłatą. Nowe obowiązki dla sklepów
Fot: pixabay.com

Od 1 stycznia 2018 roku nie ma już darmowych torebek z tworzywa sztucznego. Do tej pory w większości sklepów musieliśmy za nią zapłacić kilka groszy. Opłata recyklingowa jest związana z dostosowaniem się do norm unijnych. Nasz kraj na wprowadzenie zmian miał czas właśnie do 2019 roku. Postanowiono jednak, że będą obowiązywały już rok wcześniej.

Teraz wprowadzone są kolejne korekty. Zgodnie ze zmianą ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego obowiązani są od dnia 1 września 2019 r. pobierać opłatę recyklingową od nabywców za każdą torbę z tworzywa sztucznego, oprócz tzw. "zrywek" oferowanych wyłącznie ze względów higienicznych (toreb o grubości mniejszej niż 15 mikrometrów). Stawka opłaty recyklingowej jest równa 0,20 zł za jedną sztukę dla toreb z tworzyw sztucznych.

Z kolei zgodnie ze zmianą ustawy o odpadach wszyscy przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową, są zobowiązani do złożenia do marszałka województwa wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) do dnia 31 grudnia 2019 roku i mogą prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania. Wpis nie podlega opłacie rejestrowej ani rocznej.

Wniosek powinien zawierać: 
1. wypełniony formularz rejestrowy (jedynie Dział I, pozostałe dane należy zaktualizować po 1 stycznia 2020 roku, kiedy uruchomiony zostanie elektroniczny wniosek rejestrowy),
2. oświadczenie do wniosku o wpis.

Formularz rejestrowy można opatrzyć dopiskiem: "Przedsiębiorca prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego".

Link do strony internetowej rejestru BDO
Wzory niezbędnych dokumentów

Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonu: 85 66 54 192.

Mateusz Nowowiejski
mateusz.nowowiejski@bialystokonline.pl

1340 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39