Wybrano wykonawców kolejnych odcinków ekspresowej S19. Roboty za rok

2021.04.08 14:13
GDDKiA wybrała wykonawcę kolejnego odcinka ekspresowej "dziewiętnastki" przebiegającej przez województwo podlaskie. Będzie nim Strabag, który dostanie 343 mln zł. Dwa tygodnie wcześniej rozstrzygnięto przetarg na inny fragment trasy. Wygrał go Budimex.
Wybrano wykonawców kolejnych odcinków ekspresowej S19. Roboty za rok
Fot: GDDKiA

Strabag wybuduje Boćki - Malewice

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku ogłosiła, komu powierzy budowę dość długiego, bo 16-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej nr 19 pomiędzy Boćkami a Malewicami. Aż 5 firm, które złożyły oferty w przetargu, nie wyraziło zgody na przedłużenie związania ofertą i tym samym ich oferty zostały odrzucone. Ostatecznie wybrano tę złożoną przez Strabag. Co ważne, była ona najtańsza - opiewa na blisko 343,6 mln zł.

"Dziewiętnastka" odcinku Boćki - Malewice ominie od wschodu Boćki i Dziadkowice, wyprowadzając ruch tranzytowy z tych miejscowości. Trasa będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu i zostanie przystosowana do ciężkiego ruchu 11,5 tony na oś. Na tym odcinku zaplanowano budowę 15 obiektów inżynierskich.

Budimex zrealizuje Haćki - Bielsk Podlaski

Dwa tygodnie wcześniej GDDKiA rozstrzygnęła przetarg na inny odcinek "dziewiętnastki" Haćki - Bielsk Podlaski Zachód. Przeanalizowano 6 ofert z których aż 3 odrzucono. W tym najtańszą, tureckiej firmy Kolin Insaat Turizm Sanayi z ceną 318,5 mln zł.

Oferta Kolin Insaat nie uwzględniała wszystkich elementów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W szczególności w kwestii dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz warunków gruntowo-wodnych zawartych w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Tymczasem to te elementy miały istotny wpływ na przyjęte założenia techniczno-ekonomiczne - tłumaczył białostocki oddział GDDKiA.

Natomiast 3 kolejne propozycje odrzucono, gdyż wykonawcy nie zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą.

Ostatecznie budową tego odcinka zajmie się Budimex. Firma dała drugą pod względem ceny ofertę - 326 mln zł.

Na 9-kilometrowym fragmencie Haćki - Bielsk Podlaski Zachód powstaną dwa węzły (Bielsk Podlaski Północ i Bielsk Podlaski Zachód), zostanie wybudowanych 7 wiaduktów, 2 przejścia dla zwierząt oraz 7 przepustów dla małych zwierząt i płazów. W ramach inwestycji powstanie też odcinek drogi krajowej nr 66 do podłączenia z istniejącą drogą krajową nr 19.

Drogi za 3 lata

Podpisanie umów ze Strabagiem i Budimexem planowane jest na II kwartał tego roku. Potem wykonawcy będą mieli około roku na przygotowanie projektów i uzyskanie pozwoleń. Same budowy zaplanowane są na lata 2022-2024.

Redakcja
24@bialystokonline.pl

1623 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39