Wyniki egzaminu gimnazjalnego. Jak wypadli podlascy uczniowie?

2014.06.18 00:00
Wyniki podlaskich gimnazjalistów są zbliżone do tych, które uzyskali uczniowie w całym kraju z egzaminu na koniec gimnazjum. Z języka polskiego otrzymali średnio 66% punktów, natomiast z matematyki - 48,3%.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego. Jak wypadli podlascy uczniowie?
Fot: sxc.hu

Pod koniec kwietnia ponad 11,8 tys. podlaskich uczniów przystąpiło do egzaminu na koniec gimnazjum. Ci, którzy z różnych przyczyn w pierwszym terminie nie mogli do niego przystąpić, zrobią to w czerwcu.

Język polski słabiej, historia i wos - lepiej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży opublikowała wstępne wyniki podlaskich uczniów z egzaminu gimnazjalnego. Jeżeli chodzi o język polski, gimnazjaliści uzyskali średnio 66,6%, czyli nieco mniej niż ich koledzy w kraju (68%).

- Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami zamkniętymi, które sprawdzały odbiór tekstów kultury i wykorzystywanie zawartych w nich informacji. Bez problemu wyszukiwali w tekście publicystycznym lub literackim informacje podane wprost lub pośrednio. Jeśli jednak odpowiedź wymagała dokładniejszej analizy tekstu i samodzielnego sformułowania odpowiedzi zawierającej krytyczną ocenę faktów, zadanie okazywało się zdecydowanie trudniejsze - informuje OKE w Łomży.

Lepszy wynik niż dla całego kraju (59%), podlascy gimnazjaliści uzyskali z części humanistycznej, czyli z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, zdobywając średnio 59,4% punktów. Ta część egzaminu wymagała od zdających wykazania się umiejętnościami analizy i interpretacji historycznej, wyszukiwania oraz porównywania informacji pozyskanych z różnych źródeł – tekstów, map, tablic genealogicznych oraz ilustracji.

Przedmioty przyrodnicze i matematyka - na plus

W przypadku egzamin gimnazjalnego z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka i geografia) uczniowie z województwa podlaskiego także uzyskali średni wynik lepszy, aniżeli gimnazjaliści w kraju - odpowiednio 52,6% i 52% punktów. Zadania sprawdzały m.in. umiejętność wnioskowania, posługiwania się metodą naukową oraz opisem doświadczenia.

Za rozwiązanie zadań z zakresu matematyki podlascy gimnazjaliści uzyskali średnio 48,3% punktów możliwych do zdobycia - w całym kraju natomiast 47%.

- Jednym z najłatwiejszych dla uczniów okazało się zadanie 6., w którym uczeń powinien wykazać się umiejętnością odczytywania i wykorzystywania informacji - tłumaczy OKE.

Angielski, niemiecki, rosyjski, francuski...

Gimnazjaliści musieli także zdać egzamin z języka obcego nowożytnego: na poziomie podstawowym oraz/lub rozszerzonym. Uczniowie mogli przystąpić do egzaminu z jednego z języków, których uczyli się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego albo włoskiego.

Za rozwiązanie zadań na poziomie podstawowym gimnazjaliści z województwa podlaskiego uzyskali średnio: z języka angielskiego – 68,5% punktów (w kraju - 67%), z języka niemieckiego – 53,5% punktów (54%), z języka rosyjskiego – 66,4% punktów (61%) i z języka francuskiego – 62,9% (70%).

Jeżeli chodzi o poziom rozszerzony, uczniowie uzyskali średnio wyniki: z języka angielskiego – 47% punktów (w kraju 46%), z języka niemieckiego – 81,9% punktów (39%), z języka rosyjskiego – 53% punktów (41%) i z języka francuskiego – 91,1% punktów (66%).

Przypomnijmy, że przystąpienie do egzaminu było warunkiem ukończenia gimnazjum, natomiast jego wynik będzie brany pod uwagę przy rekrutacji do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.

Małgorzata Cichocka
malgorzata.c@bialystokonline.pl

844 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39