Zajmujesz się kulturą? Masz szansę na stypendium

2020.10.28 13:51
Jeśli zajmujesz się profesjonalnie twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, możesz ubiegać się o stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na 2021 rok. Przyjmowanie wniosków trwa do końca października.
Zajmujesz się kulturą? Masz szansę na stypendium
Fot: pixabay.com

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku są przeznaczone dla osób pełnoletnich, mieszkających w Białymstoku, które wykażą się znaczącym dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

– Wszystkich profesjonalnych twórców z naszego miasta zapraszamy do ubiegania się o stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku. Stypendia skierowane do twórców profesjonalnych przyznawane są od 2010 roku – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zawierać: dane osobowe kandydata, program stypendium i harmonogram pracy, uzasadnienie celowości przyznania stypendium, informację o dotychczasowym dorobku twórczym przedstawioną chronologicznie, wysokość wnioskowanej kwoty, informację o otrzymanych stypendiach w okresie 3 ostatnich lat i o które ubiega się z innych źródeł.

Liczy się oryginalna koncepcja

Składane we wszystkich dziedzinach projekty powinny charakteryzować się potencjałem jakości artystycznej (oryginalnością koncepcji i nowatorstwem), brakiem znamion komercyjności i możliwością publicznej (tradycyjnej lub wirtualnej) prezentacji ich efektów. Wytworzone dzieła (np. publikacje, albumy muzyczne, prace plastyczne) lub inne wyniki materialne uzyskane dzięki realizacji stypendium nie podlegają sprzedaży.

Planując zakres i harmonogram programu stypendium należy uwzględnić, że projekt powinien być zrealizowany najpóźniej do 31 grudnia 2021 roku.

Termin składania wniosków - do 31 października

Wnioski (z dopiskiem na kopercie „stypendia – twórcy profesjonalni”) należy do 31 października przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok (liczy się data stempla pocztowego) lub wrzucić do skrzyni ustawionej w przedsionku budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 do 30 października, w godzinach pracy Urzędu.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów znajdują się na stronie: stypendia-bialystok.pl (w dziale: twórcy profesjonalni).

Paulina Górska
paulina.gorska@bialystokonline.pl
918 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39