Zasiłek pogrzebowy nie tylko dla rodziny zmarłego. Kto jeszcze może go dostać?

2023.11.02 07:26
Większość osób myśli, że zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko rodzinie zmarłego. Okazuje się jednak, że pieniądze mogą też dostać osoby z nim niespokrewnione, np. sąsiad, czy pracodawca.
Zasiłek pogrzebowy nie tylko dla rodziny zmarłego. Kto jeszcze może go dostać?
Fot: pixabay.com

Kto może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy? Jak się okazuje - nie tylko rodzina, ale też sąsiad, pracodawca, gmina, dom pomocy społecznej, czy powiat. Kluczowe jest to, by osoby te miały udokumentowane koszty pogrzebu, które pokryły. W tym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił prawie 69,3 tys. zasiłków pogrzebowych, w regionie 6,5 tys.,z czego 6,5 tys. w województwie podlaskim.

- Zasiłek pogrzebowy to jedno ze świadczeń wypłacanych z systemu ubezpieczeń społecznych. Przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu po zmarłym, który był ubezpieczony (np. pracowniku) lub który pobierał wypłacane przez ZUS świadczenie (np. emeryturę). Zasiłek przysługuje także po członku rodziny ubezpieczonego albo emeryta lub rencisty. Zwrot kosztów pogrzebu należy się nie tylko rodzinie, ale każdej osobie lub instytucji, która te koszty udokumentuje - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.

Ile wynosi zasiłek?

Wysokość zasiłku pogrzebowego jest określona w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Co ciekawe od 2011 r. kwota zasiłku pogrzebowego się nie zmieniła i maksymalnie wynosi 4 tys. zł. 

- Na pełną kwotę zasiłku - 4 tys. zł może liczyć członek rodziny, który organizuje pogrzeb bez względu na wysokość poniesionych kosztów. Jeżeli pogrzeb organizuje ktokolwiek inny (np. sąsiad, ciotka, wujek osoby zmarłej, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego), zasiłek jest wypłacany w wysokości  poniesionych kosztów związanych z pochówkiem, nie więcej niż 4 tys. zł - informuje rzeczniczka. 

W przypadku, gdy za pogrzeb zmarłego zapłaciło kilka osób, czy podmiotów, kwota zasiłku jest dzielona proporcjonalnie do poniesionych kosztów. 

Jeśli pogrzeb organizowany jest na koszt państwa, czy organizacji politycznej bądź społecznej, ale członek rodziny także poniósł jakąś część kosztów, to zasiłek przysługuje temu członkowi w pełnej kwocie.

Jakie dokumenty są potrzebne do wypłaty zasiłku?

Chcąc dostać zasiłek pogrzebowy trzeba złożyć wniosek (druk Z-12), odpis skrócony aktu zgonu, oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą. Potrzebne jest także zaświadczenie płatnika składek "o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Zaświadczenie nie jest wymagane, jeśli zasiłek jest przyznawany z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu przez osobę prowadzącą działalność, osobę z nią współpracującą, duchownego lub przez członka rodziny takiej osoby".

ZUS wypłaca zasiłek pogrzebowy w terminie 30 dni. Może być też tak, że osoba pokrywająca koszty pogrzebu upoważnia do odbioru zasiłku zakład pogrzebowy. Wówczas pieniądze trafiają bezpośrednio do tej firmy.

Warto wiedzieć, że zasiłek pogrzebowy przysługuje raz. Nie warto zwlekać ze składaniem wniosku.

- Prawo do zasiłku wygasa, jeśli wniosek o to świadczenie nie trafi do ZUS-u w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługiwał. Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie nie było możliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu - informuje rzeczniczka ZUS. 

W takich przypadkach trzeba dostarczyć też zaświadczenie policji bądź prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu bądź inny urzędowy dokument, który ma być w tym przypadku potwierdzeniem przyczyny, która uniemożliwiła zgłoszenie wniosku wcześniej.

Redakcja
24@bialystokonline.pl

932 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39