Zmienia się kwota zasiłku dla bezrobotnych. Na jakie pieniądze można teraz liczyć?

2019.05.21 07:07
Od 1 czerwca zmieni się kwota zasiłku dla osób bezrobotnych. Będzie ona obowiązywała do końca maja 2020 r.
Zmienia się kwota zasiłku dla bezrobotnych. Na jakie pieniądze można teraz liczyć?
Fot: pixabay.com

Zmienia się kwota zasiłku

Co roku 1 czerwca waloryzowany jest zasiłek dla bezrobotnych. Jego wysokość zależy od stażu pracy. Jeśli świadczeniobiorca pracował krócej niż 5 lat, to jego świadczenie będzie wynosiło 80% zasiłku podstawowego. Z kolei jeśli staż pracy wynosi od 5 do 20 lat – zasiłek wyniesie 100%, jeśli powyżej 20 lat – 120%.

Od czerwca zasiłek podstawowy wyniesie więc 861,40 zł brutto (pierwsze 90 dni) i później 676,40 zł brutto. Obniżony zaś to 689,12 zł brutto (90 dni) i następnie 541,12 zł brutto. Z kolei ten najwyższy, powiększony – 1033,68 zł (90 dni) i potem, w kolejnych miesiącach 811,68 zł brutto.

A jak było do tej pory? Dotychczas zasiłek podstawowy sięgał najpierw: 847,80 zł brutto, potem 665,70 zł brutto, obniżony – 678,30 zł brutto i 532,60 zł brutto, zaś podwyższony – 1017,40 zł brutto i 798,90 zł brutto.

Jeśli zasiłek przyznany był do końca 2009 r., to będzie teraz wynosił 690,90 zł.

W jaki sposób można się zarejestrować jako osoba bezrobotna?

Osoba bezrobotna, by otrzymać zasiłek, musi zarejestrować się w urzędzie pracy. Tam musi pokazać swoje dokumenty – dowód osobisty, świadectwa pracy ze wszystkich miejsc pracy, świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz jeśli są, to również dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac. Osoba z niepełnosprawnością ma obowiązek przedstawić też dokument, który to potwierdza.

Jeśli wszystkie dane zostaną pozytywnie zweryfikowane, to urzędnik zakłada bezrobotnemu elektroniczną kartę rejestracyjną.

Aby otrzymać zasiłek, trzeba wykazać odpowiedni czas zatrudnienia. Jeśli ktoś stracił pracę, to musi zarejestrować się w urzędzie pracy i udowodnić, iż przynajmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywał pracę i otrzymywał za nią przynajmniej minimalne wynagrodzenie (ważne, by były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy). Warto wiedzieć, że do tych 365 dni, które uprawniają do otrzymania zasiłku, zaliczane są także inne okresy: pobierane renty z tytułu niezdolności do pracy, urlop wychowawczy oraz prowadzenia działalności gospodarczej (przy czym były odprowadzane składki naliczane od co najmniej minimalnego wynagrodzenia), a także zasiłek macierzyński i chorobowy pobierany tuż po ustaniu zatrudnienia.

Inną ważną kwestią, od której zależy to, czy bezrobotny dostanie pieniądze, jest sposób, w jaki została rozwiązana umowa o pracę. Musi to stać się z inicjatywy zakładu pracy, np. w przypadku likwidacji stanowiska.

Zasiłek dla bezrobotnych może być przyznany na pół roku lub rok. Od czego to zależy? Od tego, jak duże jest bezrobocie na danym terenie.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1678 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39