Zmienią się zasady gospodarki odpadami

2011.11.24 00:00
Gminy zapewniają osiągnięcie poziomów recyklingu odpadów surowcowych i ograniczenia masy składowanych odpadów biodegradowalnych - to główne cele ustawy, która wejdzie w życie od 2012 r.
Zmienią się zasady gospodarki odpadami
Fot: sxc.hu

Przyjęta w lipcu tego roku ustawa daje gminie tzw. "władztwo nad odpadami". Przez to gmina ma obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy zamieszkują daną nieruchomość.

Będą jednak za to płacić mieszkańcy w formie "podatku śmieciowego". Gminy pobierają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Według przedstawionego przez magistrat harmonogramu, utworzenie i prowadzenie rejestru działalności nastąpi od 1 stycznia 2012 r.

Kontrola przedsiębiorców odbierających odpady komunalne - zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej planowany termin realizacji: po 1 stycznia 2012r.

Kontrola właścicieli nieruchomości we współpracy ze Strażą Miejską i Policją - planowany termin realizacji: po 1 stycznia 2012 r.

Uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie - planowany termin realizacji: 6 miesięcy od przyjęcia WPGO, jednak nie później niż do końca 2012 r.

E.S.

1496 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39