Zróżnicowane zadania, wspólne korzyści

2018.09.27 09:01
Do 2021 r. Wodociągi Białostockie wykonają 13 dużych inwestycji. Niektóre są już zakończone, inne jeszcze trwają. To nie tylko nowa kanalizacja i wodociąg, ale również montaż kolektorów i systemu ostrzegania przed burzami czy działania ograniczające uciążliwe zapachy.
Zróżnicowane zadania, wspólne korzyści
Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Handlowej

Beneficjentem projektu unijnego pt. "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap" są Wodociągi Białostockie. Jest to już trzecie przedsięwzięcie z finansowym wsparciem Unii Europejskiej, realizowane przez tę firmę, co stawia ją w gronie liderów nie tylko swojej branży. Znacznie ważniejsze jest to, że z efektów obecnego projektu – tak jak z poprzednich inwestycji Wodociągów Białostockich z unijnym dofinansowaniem – będzie korzystała cała Aglomeracja Białostocka i jej mieszkańcy.

Z 13 kontraktów inwestycyjnych, zaplanowanych do wykonania w latach 2016-2021, 3 są w całości zakończone. W ramach kontraktu pn. "Rozbudowa i przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków (I etap)" wybudowano dwa nowe bloki biologiczne. Są one technologicznym "wsparciem" dla obiektów tego typu, które działają już ponad dekadę. Dzięki temu oczyszczanie ścieków przebiega jeszcze wydajniej, niż dotychczas.

Nowa kanalizacja i wodociąg

Zakończył się też kontrakt "sieciowy" dotyczący budowy lub przebudowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pomiędzy ulicami: Bema, Kopernika, Młynową i Wyszyńskiego. Mieszkańcy domów przy uliczkach w tym rejonie mogą już korzystać z ciągłej i niezawodnej dostawy wody, bieżącego odbioru ścieków socjalno-bytowych oraz – w efekcie – cieszyć się lepszymi warunkami do życia. Podobne korzyści staną się udziałem właścicieli posesji przy ulicach: Esperantystów, Grabowskiego, Szaykowskiej oraz Sowlańskiej. Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac w tych miejscach, rozpoczęcie ich jest przewidziane na wiosnę przyszłego roku. Warto już planować swoje podłączenie do sieci, które tam powstaną.

Zrealizowany jest też kontrakt dotyczący przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Magazynowej. Na etapie końcowym znajduje się przebudowa sieci w ulicach: Handlowej, Sejneńskiej i Hurtowej (tam prace zakończono). W niedługim czasie powinna rozpocząć się modernizacja sieci kanalizacyjnej w centrum miasta, na ulicach: Malmeda, Spółdzielczej, Legionowej i Akademickiej. W celu zminimalizowania utrudnień, roboty mają być tam prowadzone metodą bezwykopową.

W kolejce czeka przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Saturna, Plutona, Neptuna oraz Brzechwy, a także przebudowa kanałów sanitarnych w ulicach: Kozłowej, Białostoczek, Gołdapskiej oraz Składowej i Zwycięstwa.

Ekoenergia i pulsator

Niedawno rozpoczęły się realizacje dwóch kontraktów na obiektach Wodociągów Białostockich. Pierwszy dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody Jurowce. W rezultacie powstaną tam dwie małe instalacje wykorzystujące energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej – dachowa i naziemna. Na dachu będzie umieszczonych 108 paneli fotowoltaicznych, na gruncie stanie układ konstrukcyjny ze 128 panelami. W ramach tego zadania zostaną też zamontowane stacja pogodowa i system wczesnego ostrzegania przed burzami. Elektrownia fotowoltaiczna pozwoli Wodociągom Białostockim zwiększyć produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby. Uprzedzające alarmowanie o ewentualnych wyładowaniach atmosferycznych zwiększy bezpieczeństwo ludzi na obiekcie i możliwość ochrony majątku.

Z kolei w Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze rozpoczęto prace przy budowie trzeciego pulsatora. Po zakończeniu zadania wzrośnie wydajność, a w efekcie – skuteczność technologii uzdatniania wody na tym obiekcie.

Bez brzydkich zapachów

W bliskiej perspektywie są zaplanowane inwestycje mające na celu ograniczenie uciążliwych zapachów w rejonie oczyszczalni ścieków oraz zakup samochodów do monitoringu i czyszczenia kanalizacji sanitarnej. W przyszłym roku ma zacząć się modernizacja stawów infiltracyjnych w Stacji Uzdatniania Wody Wasilków, skąd pobierana jest do uzdatniania woda pochodząca z rzeki Supraśl.

Pomimo dużego zróżnicowania zadań w realizowanym przez Wodociągi Białostockie projekcie unijnym, wszystkie przyniosą bezpośrednie lub pośrednie korzyści w skali całej aglomeracji.


Nazwa Beneficjenta: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
Tytuł Projektu: Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap
Całkowita wartość projektu: 134 292 151,88 PLN netto
Dofinansowanie z UE: 85 611 246,82 PLN
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]

632 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39