100 tys. zł na renowację kapliczek, krzyży i figur przydrożnych

2023.03.16 16:59
W krajobrazie województwa podlaskiego kapliczki i krzyże przydrożne są czymś powszechnym. To część dziedzictwa kulturowego. Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na ich renowację "Kapliczki Podlaskie 2023 - ocalić od zapomnienia". Wnioski można składać od 20 marca do 13 kwietnia.
100 tys. zł na renowację kapliczek, krzyży i figur przydrożnych
Fot: Anna Kulikowska

Gdy poruszamy się po naszym regionie, przy drogach, ścieżkach napotykamy na małe obiekty sakralne. Są to stare kapliczki i krzyże. Było one kiedyś stawiane jako wyraz dziękczynienia, jako znaki miejsc pochówków, znaki graniczne czy miejsca pamięci.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przeznaczył 100 tys. zł na m.in. konserwację lub restaurację kapliczki, krzyża bądź figury, która znajduje się w naszym województwie oraz na zagospodarowanie jej najbliższego otoczenia. Dotacja może pokryć nawet 100 % kosztów inwestycji, która może się rozpocząć najwcześniej 1 czerwca, a zakończyć - 31 grudnia 2023 r.

Co ważne, obiekty zgłoszone we wniosku, nie mogą być wpisane do rejestru zabytków województwa podlaskiego lub gminnych ewidencji zabytków, ale powinny posiadać wartość artystyczną lub historyczną.

O wsparcie mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne czy spółki akcyjne. Oferty elektronicznie można składać (za pośrednictwem systemu witkac.pl) od 20 marca do 13 kwietnia, a potwierdzenia w wersji papierowej wraz z obowiązującymi załącznikami – od 20 marca do 14 kwietnia.

Jest to już druga edycja konkursu. Dokumenty i regulamin dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Anna Kulikowska
anna.kulikowska@bialystokonline.pl

1485 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39