2000 zł mogą otrzymać mieszkańcy w trudnej sytuacji życiowej

2020.07.06 17:04
Od poniedziałku (6.07) Urząd Miejski w Michałowie przyjmuje wnioski o objęcie pomocą w ramach osłonowego programu wspierania mieszkańców gminy. 2 tysiące zł mogą zostać przyznane na leki, czynsz, opał itp.
2000 zł mogą otrzymać mieszkańcy w trudnej sytuacji życiowej
Fot: pixabay.com

Aby uzyskać pomoc z Urzędu miejskiego, należy złożyć odpowiedni wniosek. W jego uzasadnieniu należy opisać sytuację osoby lub rodziny, która potrzebuje wsparcia. Np. osoba schorowana, która dużo wydaje na leki, chory, który dojeżdża na zabiegi, mieszkaniec bloku, dla którego czynsz jest dużym obciążeniem, mieszkaniec domu rodzinnego, dla którego zakup opału na zimę jest dużym wydatkiem, matka samotnie wychowująca dziecko i osiągająca najniższe wynagrodzenie itp.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty: potwierdzający wysokość dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (za czerwiec, jeśli wniosek zostaje złożony w lipcu); zaświadczenie z zakładu pracy (druk zaświadczenia można wziąć z MGOPS); odcinek renty/emerytury; dochód z gospodarstwa rolnego. Trzeba też dołączyć informację o miesięcznych wydatkach, w tym np. koszt leków, jeśli zwracamy się o pomoc w tej kwestii, wysokość czynszu i opłat za mieszkanie, jeśli zwracamy się o pomoc w tej sprawie.

Pracownicy MGOPS przeprowadzą wywiad środowiskowy u osób, które zwrócą się z wnioskami o pomoc. Wtedy trzeba będzie przedstawić rachunki, które osoba/rodzina ponosi miesięcznie na konkretny cel.

Beneficjentami programu będą mieszkańcy gminy Michałowo, zameldowani na terenie gminy Michałowo i jednocześnie faktycznie zamieszkujący jej teren, niebędący pensjonariuszami domu pomocy społecznej.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1048 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39