4 lata asystentów rodziny w Białymstoku. Dotacja wyższa, opiekunów mniej

2016.06.28 09:52
Program asystent rodziny działa od 2012 r. Sprawdzamy, jak wygląda jego realizacja w Białymstoku.
4 lata asystentów rodziny w Białymstoku. Dotacja wyższa, opiekunów mniej
Fot: pixabay.com

Asystentów rodziny wprowadzono w 2012 r. Okazuje się, że w stolicy Podlasia ich brakuje. Natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku otrzymał w tym roku na ten cel wyższą dotację z budżetu państwa.

W 2014 r. w MOPR zatrudnionych było 12 asystentów, w 2015 r. - 13. Obecnie jest ich 10.

- Zapotrzebowanie na asystentów rodziny wzrasta. Jest to spowodowane wzrostem zaufania do tej formy pomocy (asystenturą obejmuje się rodzinę na jej wniosek). Ponadto istnieje możliwość zobowiązania do pracy z asystentem przez sąd, co jest coraz częściej wykorzystywane jako prewencja przed zabraniem dziecka z rodziny – informuje Kamila Busłowska z Biura Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku.

W 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał na asystentów rodziny dotację z budżetu państwa w wysokości 235 246 zł, rok później była ona mniejsza i wyniosła 171 561 zł. Natomiast w tym roku wzrosła do 200 193 zł.

Wzrosła też w Białymstoku ilość osób objętych wsparciem asystenta rodziny. W 2014 r. pomoc otrzymało 196 rodzin, natomiast w 2015 r. - 243.

Asystenci rodziny MOPR zatrudnieni są w ramach zadaniowego czasu pracy. Wykonują swoją pracę na terenie miasta, z nie więcej niż 15 rodzinami, w miejscu zamieszkania rodzin lub w miejscu wskazanym przez nie. Spotykają się z nimi średnio dwa razy w tygodniu.

Podejmują też planowe działania, których celem jest przywrócenie rodzinie zdolności do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Przede wszystkim są to czynności zmierzające do osiągnięcia stabilności życiowej przez rodziny, dotyczącej sprawowania opieki nad dziećmi, sytuacji mieszkaniowej, zdrowotnej, finansowej oraz zawodowej.

Ponadto na terenie ośrodka asystenci rodziny MOPR zajmują się m.in. grupą wsparcia dla rodziców "Herbatka u asystenta", grupą edukacyjną "Mądry rodzic", prowadzą akcję "Rzecz za uśmiech" (wymiana artykułów codziennego użytku, ubrań między rodzicami), zainicjowali "Bank czasu" (motywują rodziców do wzajemnej pomocy w ramach posiadanych umiejętności) oraz realizują projekt "Biblioteka asystenta" (udostępniają do wypożyczenia książki związane z wychowywaniem dzieci).

Dorota Mariańska
dorota.marianska@bialystokonline.pl

Polecamy lokal
786 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39