Chcą innego przebiegu ekspresówki. Petycja ws. S16 trafiła do ministrów

2021.02.18 16:15
40 tys. osób podpisało się pod petycją ws. wstrzymania prac nad drogą ekspresową S16, która ma przecinać Biebrzański Park Narodowy albo Puszczę Augustowską. Organizacje ekologiczne chcą poprowadzenia ekspresówki korytarzem Bielsk Podlaski–Zambrów-Łomża -Szczytno–Olsztyn.
Chcą innego przebiegu ekspresówki. Petycja ws. S16 trafiła do ministrów
Fot: Fundacja dla Biebrzy

Proszą o wstrzymanie prac

Kilkanaście organizacji ekologicznych, w tym Greenpeace Polska, Fundacja WWF Polska czy Fundacja Dla Biebrzy przekazały swoją petycję ws. planowanej drogi ekspresowej S16. Otrzymali ją m.in. ministrowie: infrastruktury, klimatu i środowiska, finansów oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przekazano ją też do wiadomości lokalnym samorządom.

- Po raz kolejny apelujemy do odpowiedzialnych za rozwój infrastruktury i ochronę środowiska ministrów o przygotowanie tej inwestycji zgodnie ze sztuką projektowania inwestycji liniowych i w zgodzie z prawem ochrony przyrody – mówi Małgorzata Górska z Fundacji Greenmind.

W wystosowanej właśnie petycji ekolodzy domagają się wstrzymania przez GDDKiA dalszych prac nad planowaną drogą ekspresową S16 na odcinku: Mrągowo-Orzysz-Ełk–Knyszyn-Białystok do czasu wykonania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla całego odcinka. Apelują też o wykonanie pełnej analizy proponowanego przez stronę społeczną wariantu drogi omijającego od południa Krainę Wielkich Jezior Mazurskich oraz Dolinę Biebrzy w korytarzu Olsztyn–Szczytno–Łomża–Zambrów-Bielsk Podlaski oraz porównanie tego wariantu pod względem funkcjonalnym, technicznym, przyrodniczym, społecznym i nakładów inwestycyjnych z obecnie projektowaną i realizowaną drogą S16.

Ominięcie Biebrzańskiego Parku Narodowego jest możliwe

- Ominięcie Biebrzańskiego Parku Narodowego jest jak najbardziej możliwe. Nasza fundacja przedstawiła taką koncepcję Generalnej Dyrekcji Dróg i nie rozumiemy dlaczego nie została ona jeszcze poddana analizom – nie kryje oburzenia Małgorzata Stanek z Fundacji dla Biebrzy.

Autorzy petycji jednocześnie żądają modernizacji i remontu obecnie istniejących sieci drogowych w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich i Dolinie Biebrzy, które nie pozwolą zostać tym regionom wykluczonym komunikacyjnie, ale jednocześnie nie zniszczą ich zasobów przyrodniczych.

W uzasadnieniu petycji ekolodzy piszą, że planowana S16 na odcinku Mrągowo–Orzysz–Ełk–Knyszyn-Białystok S16 będzie poddana presji intensywnego międzynarodowego ciężkiego ruchu tranzytowego, który przetnie dwa unikalne krajobrazy oraz niezwykle istotne dla bioróżnorodności Polski i Europy ekosystemy: Krainę Wielkich Jezior Mazurskich (odcinek Mrągowo–Orzysz–Ełk/Via Baltica) oraz Dolinę Biebrzy (odcinek Knyszyn-Ełk, który ma połączyć Via Carpatię z Via Balticą).

Podkreślają, że rekomendowany obecnie przez GDDKiA Olsztyn wariant "B" drogi ekspresowej S16 na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich przecina m.in. Puszczę Piską, Bagna Nietlickie czy Mazurską Ostoję Żółwia Baranowo i znajduje się niedaleko albo w bezpośredniej bliskości rezerwatów przyrody i innych obszarów Natura 2000.

Natomiast analizowane przez GDDKiA Białystok przebiegi drogi ekspresowej S16 na terenie Doliny Biebrzy (odcinek Ełk–Knyszyn) w zależności od wariantu będą przecinać Ostoję Biebrzańską, Dolinę Biebrzy, Puszczę Knyszyńską, Ostoję Knyszyńską, Puszczę Augustowską i Ostoję Augustowską lub Biebrzański Park Narodowy oraz znajdować się niedaleko albo w bezpośredniej bliskości innych obszarów Natura 2000 i Narwiańskiego Parku Narodowego.

Nie tylko przyroda, ale i ekonomia

Wśród argumentów pada nie tylko ochrona przyrody, ale też ekonomia. Ze względu na zróżnicowany wysokościowo polodowcowy krajobraz Krainy Wielkich Jezior – z licznymi wzgórzami morenowymi, jeziorami, terenami podmokłymi oraz bagnami, niezbędne będzie wykonanie olbrzymich prac ziemnych oraz budowy wielu skomplikowanych obiektów inżynierskich. Oznacza to duże koszty budowy oraz przekształcenie terenu w szerokim pasie wzdłuż planowanej drogi, co oznacza nieodwracalną dewastację cennych przyrodniczo terenów. A to właśnie one są podstawą rozwoju jednej z ważniejszych gałęzi lokalnej działalności gospodarczej - turystyki.

Przyrodnicy dodają, że proponowany przez nich korytarz Bielsk Podlaski–Zambrów-Łomża -Szczytno–Olsztyn omija Krainę Wielkich Jezior oraz Dolinę Biebrzy, ale też wprowadza drogę wysokiej klasy w najbardziej zaniedbane obszary Warmii i Mazur, Mazowsza i Podlasia posiadające wielki potencjał do rozwoju oraz zapewnia obsługę komunikacyjną portu lotniczego w Szymanach.

Apel o wstrzymanie prac nad planowaną S16 na odcinku Ełk–Knyszyn i przeprowadzenie wielowariantowej analizy wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko na dzień 29 stycznia podpisało prawie 40 tys. osób, zaś petycję o wstrzymanie prac nad planowaną S16 na odcinku Mrągowo–Orzysz–Ełk i przygotowanie alternatywnego projektu na dzień 29 stycznia poparło blisko 37 tys. osób.

Więcej o podlaskim odcinku planowanej s16: Bez S16 w tym przebiegu? Drogowcy biorą do analizy wariant mniej ingerujący w Biebrzę

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1089 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39