Darmowa rehabilitacja i podniesienie kwalifikacji - można się zgłaszać

2022.01.14 07:56
PFRON we współpracy z ZUS i CIOP będzie realizował projekt pt. "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy". Wiele osób może z niego skorzystać.
Darmowa rehabilitacja i podniesienie kwalifikacji - można się zgłaszać
Fot: pixabay.com

Projekt pn. "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy" będzie realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralny Instytut Ochrony Pracy. Program zakłada uzyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych osobom, które na skutek choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu. Jest to także opcja skierowana do osób niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych. Ważne jest, by kandydaci mieli chęci i motywację uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym.

Grupą docelową inicjatywy są osoby po zakończonej rehabilitacji medycznej, które mają ustabilizowany stan zdrowia, są w stanie podjąć pracę w wymiarze przynajmniej pół etatu i deklarują podjęcie zatrudnienia niezależnie od wieku.

Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (4-5 mies.) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie w Polsce funkcjonują 4 takie ośrodki: w Grębiszewie (woj. mazowieckie), w Nałęczowie (woj. lubelskie), w Wągrowcu (woj. wielkopolskie) i w Ustroniu (woj. śląskie).

Każdy, kto zakwalifikuje się do programu weźmie udział równolegle w trzech modułach:
- zawodowym ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabilitacji kompleksowej;
- psychospołecznym:  mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
- medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

Na koniec programu, osoby, które wezmą w nim udział zyskają kwalifikacje zawodowe, które mogą pomóc im późniejszym w znalezieniu zatrudnienia.

Rekrutacja jest prowadzona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby, które chciałyby się zgłosić muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Oddział Podlaski, ul. Fabryczna 2, 15-483 Białystok z dopiskiem "kompleksowa rehabilitacja". Rekrutacja ma charakter ciągły.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 85 7338711 lub
532 083 063.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem: Formularz

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

789 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39