Emerytury mundurowe – od lipca sporo zmian

2019.07.24 11:42
Od 1 lipca obowiązują nowe zasady dotyczące "zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy". Wprowadzono istotne zmiany.
Emerytury mundurowe – od lipca sporo zmian
Fot: JF

Ważne zmiany w służbach mundurowych

"Od lipca br. zniesiony zostanie wymóg ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i SOP. Funkcjonariusze otrzymają także pełnopłatne nadgodziny" - czytamy na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To wypełnienie zapisów porozumienia zawartego przez MSWiA orz przedstawicieli strony społecznej w listopadzie ubiegłego roku.

Najważniejszą przyjętą zmianą jest usunięcie warunku ukończenia 55. roku życia przy nabywaniu praw do emerytury policyjnej. To oznacza, że funkcjonariusze mogą przejść na świadczenie emerytalne w dowolnym momencie, po 25 latach służby. Oprócz tego zyskują też prawo do 100% płatnych nadgodzin. Dotyczy to dokładnie: policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, SOP, PSP, służby celno-skarbowej lub służby więziennej. Do tej pory jedynie funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej mieli 100% płatne za nadgodziny, z kolei funkcjonariusze straży pożarnej – 60%, a policja, służba ochrony państwa, straż graniczna nie dostawała pieniędzy za nadgodziny, a mogła jedynie za nie odbierać czas wolny.

"Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych przygotowało MSWiA. Został on zaakceptowany na etapie uzgodnień międzyresortowych. Był także przedmiotem konsultacji ze związkami zawodowymi. Aktualnie został przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów, który zajmie się tym dokumentem 27 czerwca br. Planujemy, że na najbliższym posiedzeniu projektem zajmie się Rada Ministrów, co pozwoli na jego uchwalenie podczas lipcowego posiedzenia Sejmu. Oznacza to, że wszystkie uprawnienia funkcjonariuszy służb mundurowych, objęte porozumieniem ze związkami zawodowymi służb mundurowych, zostaną wprowadzone. Ich realizacja wynikająca z zapisów ustawy nastąpi z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r." - czytamy w oświadczeniu MSWiA.

Za nadgodziny - wolne lub pieniądze

Nowe przepisy przewidują półroczne okresy rozliczeniowe. Wówczas funkcjonariusze będą mogli mieć wybór – czy chcą za nadgodziny rekompensatę pieniężną, czy czas wolny. Wnioski będą rozpatrywane w ciągu 10 dni.

- Rekompensata pieniężna będzie wynosić 1/172 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na stanowisku zajmowanym w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego za każdą godzinę ponadnormatywnego czasu służby. Wyjątek będzie dotyczył strażaków, dla których rekompensata pieniężna wynosić będzie 1/172 średniego miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego strażakowi w okresie rozliczeniowym – podało Centrum Informacyjne Rządu.

Warto wspomnieć, że od początku 2013 r. ówczesny rząd wprowadził nowe regulacje odnośnie emerytur dla funkcjonariuszy przystępujących do służby po 31 grudnia 2012 r. Wówczas, by przejść na emeryturę, musieli oni mieć co najmniej 25 lat służby i ukończone 55 lat. Ku przypomnieniu – niegdyś mundurowi mogli pobierać świadczenie już po 15 latach służby.

Za nowelizacją głosowało 422 posłów, przeciw było 3 posłów, zaś 4 wstrzymało się od głosu. Opozycja zgłosiła też kilka poprawek, jednak sejm odrzucił je wszystkie.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

418 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39