Ile żubrów żyje w Puszczy Białowieskiej?

2022.02.22 14:46
Zakończyła się już inwentaryzacja w rejonie Puszczy Białowieskiej. Policzono żyjące tu żubry.
Ile żubrów żyje w Puszczy Białowieskiej?
Fot: pixabay.com

Policzono żubry w Puszczy Białowieskiej

Zakończyło się już liczenie żubrów zamieszkujących rejon Puszczy Białowieskiej. Obserwacje były prowadzone w w Białowieskim Parku Narodowym, ale także w Nadleśnictwach: Białowieża, Bielsk, Browsk, Hajnówka, Nurzec i Rudka.

Taka inwentaryzacja żubrów rokrocznie odbywa się zimą. Wówczas zwierzęta zazwyczaj gromadzą się wokół miejsc, gdzie są dokarmiane. To znacznie ułatwia przegląd stada oraz ocenę ich kondycji i stanu zdrowia. Łatwiej też policzyć populacje z podziałem na klasy wiekowe oraz płeć.

"Oddzielnie zlicza się cielęta do pierwszego roku życia, z podziałem na byczki i jałówki. Drugą klasę stanowi młodzież 2-3 letnia, także z podziałem na płeć. Liczy się też osobniki dorosłe w wieku 4. lat i powyżej z podziałem na byki i krowy" - informują pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego w mediach społecznościowych.

Na koniec roku 2021 w rejonie Puszczy Białowieskiej zaobserwowano: 779 osobników żubrów, z czego rozróżniono 288 samców i 262 samic. Niestety u pozostałych zwierząt nie udało się rozpoznać płci, gdyż w młodym wieku nie jest to takie łatwe. Wśród zaobserwowanych żubrów znalazło się: 405 osobników dorosłych (218 samców, 187 samic), 80 osobników młodzieży czyli żubrów 2-3 letnich (37 samców, 34 samice, 9 osobników nieznanej płci), 107 cieląt (33 samce, 41 samic, 33 osobniki nieznanej płci).

Trwa inwentaryzacja w Biebrzańskim Parku Narodowym

Od 21 do 25 lutego trwa inwentaryzacja zwierząt w Biebrzańskim Parku Narodowym. Tamtejsze bagna są największą naturalną ostoją łosia w Polsce. Zakłada się, że żyje tu około 500 osobników tego gatunku. Oprócz tego spotkać tu można m.in. jelenie, zające, rysie, sarny, kuny, lisy czy wilki.

Pomocni w liczeniu zwierząt są wolontariusze, którzy zgłaszali się już na początku lutego.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1331 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39