Jest praca w budżetówce. Sporo nowych ofert

2021.07.19 14:49
Wiele ofert pracy pojawiło się w ostatnim czasie w urzędach czy ZUS-ie. Niektóre dotyczą nawet tych wysokich stanowisk.
Jest praca w budżetówce. Sporo nowych ofert
Fot: ESD

Osoby szukające pracy w budżetówce mogą składać dokumenty na wiele różnych stanowisk. W ostatnim czasie pojawiło się bowiem sporo nowych ofert.

ZUS szuka nowego dyrektora

ZUS szuka nowego dyrektora oddziału, który ma też zarządzać podległymi mu jednostkami terenowymi. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za dochodzenie i egzekucję należności Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Alimentacyjnego w likwidacji. Dyrektor będzie też organizował procesy inwestycyjne i reprezentował prezesa zakładu przed sądami powszechnymi oraz przed organami administracji rządowej i samorządowej.

Na zatrudnienie może liczyć osoba z wyższym wykształceniem, przynajmniej 5-letnim stażem pracy, mająca minimum 4-letnie doświadczenie w zarządzaniu i będąca na stanowisku kierowniczym ponad 3 lata. Wykształcenie wyższe magisterskie na takich kierunkach jak: prawo, administracja, ubezpieczenia społeczne, ekonomia, zarządzanie będzie dodatkowym atutem. ZUS ze swojej strony oferuje umowę o pracę, pakiet świadczeń socjalnych i system premiowy. Chętni mogą aplikować na to stanowisko przez stronę urzędu do 26 lipca. Nabór będzie się składał z dwóch etapów – pierwszym będzie test wiedzy zawodowej, a drugi to rozmowa kwalifikacyjna.

Praca dla specjalisty ds. zamówień publicznych

Wolne jest też stanowisko ds. zamówień publicznych. Pracownik zatrudniony na tym stanowisku będzie zapewniał obsługę i realizację zamówień publicznych w ramach przydzielonych postępowań. Na pracę ma szansę kandydat z wyższym wykształceniem i z 2-letnim doświadczeniem zawodowym w stosowaniu prawa zamówień publicznych. Atutem będzie wyższe wykształcenie (szczególnie na takich kierunkach jak prawo, ekonomia, administracja i techniczne) oraz rok pracy związanej z udzielaniem zamówień publicznych.

Chętni muszą przygotować: CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenie, że kandydat nie podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą. Dokumenty należy przesłać przez formularz aplikacyjny lub korespondencyjnie na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, ul. Młynowa 29, 15-404 Białystok, Wydział Kadrowo-Płacowy z dopiskiem na kopercie "Oferta pracy".

Samodzielny księgowy ds. rachunkowości w Dziale Rachunkowości w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku poszukuje kandydatów na stanowisko samodzielnego księgowego ds. rachunkowości w Dziale Rachunkowości w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku. Na pracę ma szansę osoba znająca przepisy o rachunkowości i umie je stosować w praktyce, która nie była karana i ma przynajmniej średnie wykształcenie. Dodatkowym atutem będzie w tym przypadku wykształcenie wyższe na kierunkach takich jak: prawo, administracja bądź ekonomia. Pracodawca oferuje umowę o pracę, ruchomy czas pracy, dopłatę do biletów na imprezy kulturalne czy dodatkowe wynagrodzenie roczne. Rekrutacja będzie składała się z kilku etapów - testu wiedzy, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy ofert w zakresie spełniania wymagań dodatkowych, potwierdzonych stosownymi dokumentami. Aplikować można przez stronę Krajowej Administracji Skarbowej bądź bezpośrednio w placówce przy ul. Branickiego 9 do 5 sierpnia.

Starszy referent w US

Poszukiwany jest także starszy referent w Pierwszym Urzędzie Skarbowym. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za ewidencjonowanie wszelkiej korespondencji wpływającej do urzędu. Od kandydatów oczekuje się wykształcenia min. średniego oraz znajomości przepisów z prawa podatkowego. Mile widziane jest wyższe wykształcenie. Do 5 sierpnia można aplikować na stronie podlaskiej KAS bądź bezpośrednio w urzędzie.

Wszystkie oferty pracy oraz szczegóły znajdują się na stronach internetowych ww. urzędów.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

Polecamy
Overs | Internet Marketing
Overs | Internet MarketingAleja Tysiąlecia Państwa Polskiego 4 lok. 401
15-111 Białystok
overs.pl

Więcej informacji
1467 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39