Kto nadzoruje WORD, szpitale, instytucje kultury? Znamy kompetencje zarządu województwa

2024.06.14 12:16
Nowy zarząd województwa podlaskiego urzęduje od 7 maja 2024 roku. Marszałkiem jest Łukasz Prokorym, a wicemarszałkami - Wiesława Burnos i Marek Malinowski. Członkami zarządu są także Bogdan Dyjuk oraz Jacek Piorunek. Sprawdziliśmy, które komórki organizacyjne urzędu oraz jednostki organizacyjne są pod nadzorem każdego z nich.
Kto nadzoruje WORD, szpitale, instytucje kultury? Znamy kompetencje zarządu województwa
Fot: UMWP

Pod bezpośrednim nadzorem marszałka Łukasza Prokoryma pozostają:

a) Gabinet Marszałka,
b) Biuro Kadr i Płac,
c) Departament Finansów,
d) Departament Zarządzania Funduszami i Programami,
e) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
f) Biuro Odwołań,
g) Biuro Organizacji i Nadzoru,
h) Biuro Prawne,
i) Biuro Audytu Wewnętrznego,
j) Biuro Obsługi Urzędu,
k) Departament Cyfryzacji,
l) Biuro Bezpieczeństwa,
m) Departament Polityki Informacyjnej,
n) Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych,
o) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

a także poniższe jednostki organizacyjne:

a) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży,
b) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku,
c) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach.Pod bezpośrednim nadzorem wicemarszałka Wiesławy Burnos pozostają:

a) Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
b) Biuro Inwestycji,
c) Biuro Certyfikacji i Księgowania Wydatków,
d) Departament Ochrony Środowiska,
e) Departament Zdrowia;

a także poniższe jednostki organizacyjne:

a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku,
b) Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku,
c) Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku,
d) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratun­kowego w Białymstoku,
e) Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stanisława Deresza w Choroszczy,
f) Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,
g) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach,
h) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach,
i) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach,
j) Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach,
k) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży,
l) Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,
m) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach,
n) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku,
o) Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach-Osiedle;
p) Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
q) Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie,
r) Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego w Supraślu,
s) Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiźnie,
t) Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku.Pod bezpośrednim nadzorem wicemarszałka Marka Malinowskiego pozostają:

a) Departament Innowacji i Przedsiębiorczości,
b) Departament Infrastruktury i Transportu,
c) Departament Edukacji i Sportu;

a także poniższe jednostki organizacyjne:

a) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
b) Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
c) Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku,
d) Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach,
e) Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży.Pod bezpośrednim nadzorem członka zarządu Bogdana Dyjuka pozostają:

a) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
b) Biuro ds. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
c) Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
d) Biuro Promocji Województwa i Turystyki,
e) Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,
f) Biuro Projektów Zrównoważonej Turystyki Polski Wschodniej;

a także poniższe jednostki organizacyjne:

a) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.Pod bezpośrednim nadzorem członka zarządu Jacka Piorunka pozostają:

a) Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego,
b) Departament Współpracy Międzynarodowej,
c) Biuro Promocji Gospodarczej,
d) Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
e) Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy – Rzecznik Funduszy Europejskich;

a także poniższe jednostki organizacyjne:

a) Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku,
b) Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku,
c) Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku,
d) Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku,
e) Muzeum Podlaskie w Białymstoku,
f) Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
g) Teatr Wierszalin w Supraślu,
h) Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach,
i) Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie,
j) Muzeum-Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie,
k) Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku,
l) Xlopolis Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie w organizacji w Białymstoku.Zarząd województwa podlaskiego sprawuje nadzór właścicielski na podstawie odrębnych przepisów nad następującymi spółkami prawa handlowego z udziałem Województwa:

1) Podlaską Komunikacją Samochodową Nova S.A. z siedzibą w Białymstoku;
2) Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży;
3) Agencją Rozwoju Regionalnego "Ares" S.A. w Suwałkach;
4) Wodociągami Podlaskimi Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku;
5) Łomżyńskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży;
6) WOSiR Szelment Sp. z o.o. z siedzibą w Szelmencie;
7) POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.reducha@bialystokonline.pl

691 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39