Mały ruch graniczny z Białorusią. Jest szansa na rozwój?

2015.06.16 00:00
Podlaski poseł Robert Tyszkiewicz, przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, spotkał się we wtorek (16.06) z organizacją pozarządową "Białoruski Dom". Tematem ich rozmów był mały ruch graniczny.
Mały ruch graniczny z Białorusią. Jest szansa na rozwój?
Fot: Marta Abramczyk

Umowa, która nie obowiązuje

Umowa o małym ruchu granicznym, polegającym na wielokrotnym przekraczaniu granicy między dwoma państwami przez mieszkańców strefy przygranicznej na podstawie zezwoleń, została podpisana przez Bronisława Komorowskiego i Aleksandra Łukaszenko 5 lat temu. Nadal jednak nie weszła w życie, ponieważ nie wystąpiła konieczna wymiana not dyplomatycznych. Z tego powodu zwolennicy umowy organizują akcję informacyjną prowadzoną w Polsce i na Białorusi - na terenach, na których miałby obowiązywać mały ruch graniczny.

- Po 5 latach ratyfikowania przez Polskę i przez Białoruś umowy o małym ruchu granicznym, mamy po raz pierwszy taką akcję prowadzoną przez Białorusinów dla Białorusinów, po obydwu stronach granicy - przypominał Robert Tyszkiewicz i dodawał: - To jest niesłychanie ważne, aby budować świadomość tego, że taki instrument sąsiedztwa między naszymi krajami istnieje, tylko nie został uruchomiony. Ta świadomość po stronie białoruskiej jest nieznaczna.

Obustronne korzyści

Mały ruch graniczny obowiązuje Białorusinów, którzy mieszkają na granicy z Łotwą, a także Polaków z Ukrainą i Obwodem Kaliningradzkim. Gdyby zaczął funkcjonować także z Białorusią, przygraniczne regiony mogłyby się znacznie rozwinąć, a nasi sąsiedzi mieliby ułatwiony dostęp do sklepów w Polsce.

- W kolejkach ludzie mówią, że trzeba się będzie zameldować bliżej granicy. Jeżeli mały ruch graniczny będzie wprowadzony, można oczekiwać, że wsie i miasta, które są zlokalizowane blisko granicy, będą się poszerzały - spekulował Aleś Zarembiuk, szef organizacji "Białoruski Dom" w Warszawie.

Decyzja zależy od władz mińskich

Klucz do uruchomienia małego ruchu granicznego leży w rękach władz białoruskich.

- Ta informacyjna akcja kierowana do obywateli Białorusi ma na celu zwiększanie presji na władze w Mińsku. A najlepiej właśnie, by tę presję wywoływali obywatele Białorusi - apelował Robert Tyszkiewicz.

Marta Abramczyk
marta.a@bialystokonline.pl

1753 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39