Mediator sądowy – adwokat Urszula Zajko Białystok

dodane dnia: 2017-06-26 przez: KANCELARIA ADWOKACKA adwokat Urszula Zajko
Termin promocji: 2017-06-26 - 2027-06-26
Mediacje sądowe w Polsce zostały uregulowane prawnie w Polsce w 2005 r. Jest to pozasądowa droga rozwiązywania konfliktów i zawierania ugód przy udziale i współpracy wyszkolonego mediatora sądowego.

Mecenas Urszula Zajko jest profesjonalnym mediatorem sądowym.
Uzyskała certyfikaty:
- Rady Regentów Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów,
- ICAMC Sądu Arbitrażowego i Centrum Mediacji.

https://urszulazajko.pl/o-kancelarii/mediator-sadowy/

Rola mediatora sądowego w rozwiązywaniu sporów

Mediacja nie ma na celu ustalenia zwycięzcy konfliktu. Jej rolą jest zakończenie sporu przez wypracowanie akceptowalnego i korzystnego dla obu stron rozwiązania. Biorą w niej udział (dobrowolnie) strony konfliktu oraz neutralny mediator.
W trakcie dialogu mediacyjnego strony mają równe prawa, a podstawowym zadaniem mediatora jest wsparcie w wypracowaniu kompromisu i łagodzenie napięć w sytuacjach konfliktowych.

Zasady efektywnych mediacji sądowych

Dobre praktyki mediacji wskazują na pięć fundamentalnych zasad ich prowadzenia. Są to:
1. Bezstronność – mediator traktuje obie strony równoważnie; mają one identyczne prawa.
2. Dobrowolność – udział w mediacjach nie może być narzucony siłą, a strony w dowolnym momencie mogą się z nich wycofać; mediator nie wywiera na uczestników presji.
3. Neutralność – obejmuje ona przedmiot sporu i rodzaj jego rozwiązania; mediator nie może opowiadać się za żadną ze stron, czerpiąc w jakikolwiek sposób korzyść z mediacji.
4. Poufność – przebieg mediacji jest objęty tajemnicą.
5. Akceptowalność – działania mediatora oraz jego osoba muszą zostać zaakceptowane przez obie strony.

Zalety dobrych mediacji

Wybranie drogi mediacji zamiast postępowania sądowego przynosi wiele korzyści.
Mediacja:
- skraca czas trwania konfliktu (nawet do 4 tygodni),
- ogranicza negatywne konsekwencje sporu w życiu obu stron,
- posiada wyższą skuteczność zawierania ugód niż w drodze sądowej,
- przez udział mediatora – pozwala na szersze, perspektywiczne spojrzenie na przedmiot sporu,
- wpływa na podniesienia jakości życia społecznego i relacji międzyludzkich.
- pomaga psychologicznie, poprzez możliwość wyrażenia negatywnych emocji.

Jeśli interesuje Państwa możliwość szybszego, łatwiejszego, polubownego rozwiązania danego konfliktu niż w drodze postępowania sądowego, zapraszamy do skorzystania z pomocy profesjonalnego, doświadczonego i obiektywnego mediatora, jakim jest adwokat Urszula Zajko.
https://urszulazajko.pl/

1468 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39