Miasto szuka urzędników i nie tylko. Na jakie zarobki można liczyć?

2023.04.13 14:51
Aktualnie są wolne 3 stanowiska w urzędzie miejskim oraz 3 w jednostkach organizacyjnych miasta. Sprawdzamy, jakie wymagania ma magistrat oraz na jakie zarobki mogą liczyć kandydaci.
Miasto szuka urzędników i nie tylko. Na jakie zarobki można liczyć?
Fot: Malwina Witkowska

Poszukiwane osoby na stanowiska urzędnicze

Podinspektor w Departamencie Ochrony Środowiska

Jednym z wolnych miejsc z Urzędzie Miejskim przy ul. Słonimskiej jest stanowisko podinspektora w Departamencie Ochrony Środowiska. Do jego funkcji należy m.in. prowadzenie postępowań, zlecanie oraz nadzór nad sporządzaniem mapy akustycznej oraz programu ochrony środowiska przed hałasem; rozpatrywanie zgłoszeń instalacji, a także rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących zanieczyszczenia powietrza i uciążliwości hałasu.

Aby móc się starać o to stanowisko, kandydat musi mieć m.in. wykształcenie wyższe o kierunku: ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub rolnictwo. Ważne jest, aby był niekarany za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6 miesięcy z wynagrodzeniem brutto w przedziale 3600-3800 zł. Kandydaci mogą złożyć dokumenty do 17 kwietnia.

Inspektor w Departamencie Geodezji

Miasto szuka także inspektora w Departamencie Geodezji. Do jego zadań należy m.in. zakładanie i prowadzenie bazy danych obiektów topograficznych, a także weryfikacja wyników zgłaszanych prac geodezyjnych, przekazywanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kandydat musi mieć albo wykształcenie wyższe geodezyjne i co najmniej trzyletni staż pracy albo wykształcenie średnie geodezyjne oraz co najmniej pięcioletni staż pracy.

Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6 miesięcy z wynagrodzeniem brutto w przedziale 3800-4000 zł. Kandydaci mogą złożyć dokumenty do 24 kwietnia.

Są dwa stanowiska w Departamencie Skarbu

Magistrat ma do obsadzenia także dwa stanowiska podinspektorów w Departamencie Skarbu. Do ich zadań należy m.in. regulacja ksiąg wieczystych nieruchomości, występowanie w imieniu miasta jako strona w postępowaniach o ustalenie odszkodowania za nieruchomości nabyte pod drogi publiczne, komunalizacja nieruchomości należących do Skarbu Państwa, a także prowadzenie postępowań administracyjnych.

Niezbędnymi wymaganiami do ubiegania się o to stanowisko są: wykształcenie wyższe prawnicze, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6 miesięcy z wynagrodzeniem w przedziale 3600-3800 zł brutto. Kandydaci mogą złożyć dokumenty do 24 kwietnia.

Jest praca w jednostkach organizacyjnych miasta

Stanowisko starszego informatyka

Poza pracą w urzędach, miasto oferuje również stanowiska w jednostkach organizacyjnych. Jednym z nich jest posada starszego informatyka w Dziale Sieci, Transmisji Danych i Centrów Przetwarzania Danych w Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 13 lok. 7U. Podstawowymi funkcjami na tym stanowisku są m.in.: administracja siecią LAN, zarządzanie umowami serwisowymi oraz umowami obejmującymi łącza teleinformatyczne, prowadzenie dokumentacji sieci i systemów.

Osoby zainteresowane tym stanowiskiem muszą posiadać m.in. wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne oraz co najmniej trzyletni staż pracy, a także muszą być niekaralni za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informatycy znacznie lepiej zarabiają niż urzędnicy. Kandydaci ubiegający się o stanowisko mogą liczyć na pierwszą umowę o pracę na czas określony do 3 miesięcy z wynagrodzeniem zasadniczym brutto w przedziale 5000-5500 zł. Do tego dochodzą dodatki zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Centrum Usług Informatycznych. Kandydaci mogą złożyć dokumenty do 17 kwietnia.

Główny księgowy w podstawówce

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku szuka głównego księgowego. Do jego zadań należeć będzie m.in. prowadzenie rachunkowości, kontrola dokumentów, terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych, analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji szkoły.

Do konkursu może przystąpić osoba, która ukończyła ekonomiczne studia wyższe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, albo ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.

Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6 miesięcy. Kandydaci mogą złożyć dokumenty do 17 kwietnia.

Księgowy na 3/4 etatu

Przedszkole Samorządowe nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku szuka głównego księgowego na 0,75 etatu. Jego podstawowymi obowiązkami będzie m.in. prowadzenie rachunkowości, prowadzenie gospodarki, opracowywanie projektów planów finansowych budżetu i ich realizowanie, prowadzenie spraw płacowych.

Jeżeli chodzi o wymagania niezbędne, kandydat musi posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne i 3-letnią praktykę w księgowości lub wykształcenie średnie i 6-letnią praktykę. Ponadto osoba ubiegająca się o stanowisko musi być wpisana do rejestru biegłych rewidentów oraz posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6 miesięcy. Kandydaci mogą złożyć dokumenty do 20 kwietnia.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

695 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39