"Miasto z przyszłością". Radni uchwalili Strategię Rozwoju Białegostoku do 2030 r.

2021.12.30 14:17
Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku została uchwalona przez Radę Miasta Białystok. Określa potencjały oraz kierunki rozwoju miasta w najbliższych 10 latach.
"Miasto z przyszłością". Radni uchwalili Strategię Rozwoju Białegostoku do 2030 r.
Fot: Dawid Gromadzki /UM Białystok

Prace nad strategią rozpoczęły się już we wrześniu 2019 r.

- Strategia rozwoju miasta powstała po to, abyśmy mogli wspólnie odpowiedzieć na pytanie: jaki powinien być Białystok? Misją do 2030 roku jest stworzenie "miasta z przyszłością", bazującego na silnej gospodarce, opartego na idei zrównoważonego i inteligentnego rozwoju, z czystą i przyjazną przestrzenią publiczną, oferującego atrakcyjne miejsca pracy, rozwijającego się w sposób harmonijny dzięki współdziałaniu wszystkich mieszkańców i partnerskiej współpracy z otoczeniem - informuje Kamila Bogacewicz z Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Działania będą skupiały się na sześciu obszarach tematycznych, dla których określono wizje rozwoju. Są to: rozwój gospodarczy, kapitał ludzki i społeczny, środowisko, zagospodarowanie przestrzenne, smart city i powiązania funkcjonalne. Misja i wizja Białegostoku oparte są na trzech celach strategicznych (wysoki poziom kapitału ludzkiego i społecznego, świadomy wzrost gospodarczy, zielony i zeroemisyjny Białystok) i dwóch horyzontalnych (wysoka jakość rozwiązań przestrzennych i technicznych w harmonii ze środowiskiem, wykorzystanie narzędzi i rozwiązań smart city do tworzenia miasta dobrego do życia).

W proces przygotowania strategii byli zaangażowani przedstawiciele Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych oraz eksperci z danych obszarów tematycznych powołani przez prezydenta miasta. W prace nad strategią włączyli się także mieszkańcy i przedstawiciele różnych środowisk działających na rzecz rozwoju miasta poprzez udział w konsultacjach społecznych i warsztatach.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

790 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39