Możesz otrzymać 200 tys. zł i założyć spółdzielnię socjalną

2013.08.21 00:00
Można uzyskać bezzwrotne dofinansowanie na założenie spółdzielni socjalnej. Wsparcie inwestycyjne dla grupy inicjacyjnej może wynieść aż 200 tys. zł.
Możesz otrzymać 200 tys. zł i założyć spółdzielnię socjalną
Fot: sxc.hu

Stowarzyszenie Europartner-AKIE w partnerstwie z m.in. pow. białostockim rozpoczynają rekrutację kandydatów na zakładanie spółdzielni socjalnych w ramach projektu "Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej". Nabór rozpoczął się 16 sierpnia i potrwa do 5 września. Grupy inicjatywne z najlepszym biznesplanem mogą otrzymać bezzwrotne dofinansowanie nawet do 200 tys. zł.

W ramach projektu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na utworzenie bądź przystąpienie do już istniejącej spółdzielni socjalnej. Kandydaci ubiegający się o uzyskanie wsparcia muszą spełniać następujące kryteria: należeć do grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub być osobami nieaktywnymi zawodowo, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadać miejsce zamieszkania na terenie powiatu białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego lub miasta Białystok.

W ramach projektu wsparcie merytoryczne otrzyma 60 uczestników projektu. 50 z nich otrzyma wsparcie inwestycyjne do 20 tys. zł na osobę oraz wsparcie pomostowe w wysokości 1,3 tys. zł miesięcznie na osobę przez okres 6 miesięcy. Dodatkowo każdy z 50 uczestników projektu zostanie skierowany na dowolnie wybrany przez siebie kurs zawodowy.

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Inkubatorach Przedsiębiorczości Społecznej w: Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Siemiatyczach lub w Biurze Projektu w Białymstoku.

Więcej na: www.przedsiebiorczepodlasie.pl

Małgorzata Cichocka
malgorzata.c@bialystokonline.pl
1148 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39