1252 osób online

Photon powiększa zespół. Tak dużej rekrutacji jeszcze nie było

2020.03.02 07:57
Photonowa ekipa powiększa się i szuka silnych wzmocnień. Obecnie została uruchomiona rekrutacja na 8 stanowisk: electronics designer, financial controller, social media manager, junior marketing specialist, junior customer service manager, community & cntent manager, export manager, event manager. Podajemy szczegóły.
Photon powiększa zespół. Tak dużej rekrutacji jeszcze nie było
Fot: KA

Photon to najnowocześniejszy na rynku interaktywny robot edukacyjny, wprowadzający w świat najnowszych technologii, który powstał na Politechnice Białostockiej. Został on stworzony z myślą o dzieciach w każdym wieku, oferując inny zestaw narzędzi dostosowany do różnego etapu rozwoju, ich możliwości oraz zdolności percepcji. Uczy podstaw programowania, kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów, a przede wszystkim rozwija logiczne myślenie. Jest przeznaczony do samodzielnej i indywidualnej nauki w domu. Wszystkie aplikacje zostały opracowane, w taki sposób, aby nie wymagały one pomocy ze strony rodzica.

Teraz poszukiwane są osoby, które zasilą photonowy zespół. Rekrutacja jest prowadzona łącznie na 8 stanowisk z pracą w Białymstoku bądź też w całej Polsce w przypadku Social Media Managera, Community & Content Managera oraz Export Managera.

Electronics Designer

Konstruktor elektronik (dział R&D) ma możliwość tworzenia rozwiązań technologicznych zmieniających oblicze edukacji na świecie. Ma wpływ na dobór wykorzystywanych technologii w nowych produktach, a jego zadaniem jest tworzenie projektów elektronicznych oraz oprogramowania wdrażanego do masowej produkcji.

Do jego obowiązków należy: opracowywanie założeń i wymagań pod kątem nowych produktów; projektowanie analogowych i cyfrowych urządzeń elektronicznych; tworzenie schematów elektronicznych i projektowanie płytek drukowanych; montaż i uruchamianie prototypów urządzeń; tworzenie oprogramowania na mikrokontrolery; tworzenie dokumentacji technicznej (instrukcje, rysunki, procedury, materiały szkoleniowe); projektowanie testerów, tworzenie procedur testowych, testowanie urządzeń i aplikacji, a także wdrażanie urządzeń do produkcji.

Od kandydatów jest wymagane: minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku konstruktora elektronika, wykształcenie wyższe techniczne, umiejętność pracy indywidualnej i w zespole, jak również znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie i tworzenie dokumentacji oraz komunikację z dostawcami.

Dodatkowo konieczna jest znajomość elektroniki analogowej i cyfrowej, mikrokontrolerów 8 i 32-bitowych (szczególnie STM32); umiejętność programowania w języku C; znajomość zagadnień związanych z projektowaniem obwodów drukowanych oraz umiejętność posługiwania się sprzętem pomiarowym.

Mile widziana jest także znajomość oprogramowania Altium Designer.

Financial Controller

Kontroler finansowy (dział finansów) wspiera zarząd w kontrolowaniu realizacji inwestycji i optymalizacją budżetów spółki, a także sprawuje nadzór nad obszarem rachunkowości oraz finansów spółki.

Jego zadaniem będzie również: zarządzanie płynnością finansową, ryzykiem walutowym, terminowe regulowanie zobowiązań, a także współpraca z kluczowymi zespołami w organizacji nad budżetowaniem projektów, zarządzanie polityką cenową oraz z instytucjami finansowymi, urzędami, audytorem spółki. Do tego dochodzi jeszcze przygotowanie cyklicznych raportów dotyczących realizacji planów oraz analiz finansowych, monitorowanie dostępnych programów pomocowych, nadzorowanie procesu pozyskiwania i rozliczania środków (grantów, projektów unijnych) wykorzystywanych przez spółkę oraz współodpowiedzialność za efektywne zarządzanie organizacją.

Tutaj jest wymagana bardzo dobra znajomość zagadnień finansów i rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i zarządczej, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kontrolera finansowego lub specjalisty w dziale rachunkowości/finansów, wykształcenie wyższe oraz wysoka biegłość język angielskiego w mowie i piśmie.

Premiowane będzie również doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu grantów i/lub projektów europejskich z elementem pomocy publicznej; silna orientacja biznesowa, terminowość w realizowaniu zadań, rozwinięte zdolności analityczne i umiejętność łączenia faktów oraz bardzo dobra znajomość MS Office, głównie MS Excel.

Social Media Manager

Social Media Manager (dział marketingu) współpracuje m.in. z Community Managerem, Content Managerem, Graphic Designer’ami oraz podwykonawcami.

Strategicznym zadaniem będzie obsługa kanałów social mediowych (m.in. FB, Instagram, LinkedIn) w obszarze contentu, reklamy i raportowania oraz generowania lead’ów (paid i organic), a także planowanie działań w mediach społecznościowych, monitorowanie konkurencji (Brand24, desk research) oraz analiza statystyk i raportowanie. Dodatkowo wśród obowiązków będzie nawiązywanie kontaktów z influencerami, blogerami.

Kandydat musi mieć minimum 4 lata doświadczenia na podobnym stanowisku oraz 2 lata doświadczenia w zarządzaniu budżetami reklamowymi (media planning, kreacja, prowadzenie i optymizacja kampanii, raportowanie). Ważna jest też znajomość i rozumienie trendów panujących w mediach społecznościowych oraz znajomość tychże kanałów, jak również narzędzi do ich monitorowania. Ponadto konieczna jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1 oraz umiejętność planowania i organizacji pracy.

Mile jest też widziana znajomość programu Hootsuite, Buffer lub SproutSocial oraz programów pakietu Adobe i Google Advertising.

Junior Marketing Specialist

Junior Marketing Specialist (dział marketingu) współpracuje m.in. z Content Managerem, Social Managerem i Graphic Designer’ami. Uczestniczy w większych projektach strategicznych oraz otrzyma zadania do wykonania samodzielnie.

Osoba na tym stanowisku będzie współpracowała z podwykonawcami firmy (np. drukarnie, agencje reklamowe, firmy tłumaczeniowe), tworzyła materiały marketingowe, a także wspierała w organizacji eventów oraz wspierała dystrybutorów krajowych i zagranicznych. Ponadto będzie też wykonywała raportowanie oraz desk research.

Od kandydata jest wymagane wykształcenie kierunkowe, kreatywność, poczucie estetyki, zaangażowanie w wykonywane obowiązki, a także bardzo dobra znajomość języka angielskiego (minimum B2/C1), znajomość programów MS Office. Dodatkowym puntem będzie znajomość programów Adobe Indesign, Adobe Illustrator oraz doświadczenie na podobnym stanowisku.

Junior Customer Service Manager

Junior Customer Service Manager (dział Customer Service) pracuje bezpośrednio z klientami prywatnymi (kanał retail), biznesowymi (dystrybutorzy) oraz instytucjonalnymi (placówki edukacyjne, samorządy, fundacje) - za pośrednictwem telefonu oraz online, pomagając im m.in. w rozwiązywaniu problemów. Duże znaczenie ma umiejętność dostosowania stylu komunikacji do różnych grup docelowych.

W ramach obowiązków można wymienić jeszcze przygotowywanie materiałów pomocniczych; wsparcie partnerów w działaniach sprzedażowych i marketingowych; koordynowanie wypożyczeń sprzętowych; prowadzenie ewidencji sprzętowych, a także przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i raportowanie.

Poszukiwane są osoby, która z pasją i zaangażowaniem będzie dbać o utrzymywanie i rozwijanie pozytywnych relacji z klientami oraz partnerami zarówno przed sprzedażą produktu, jak i po zakończeniu tego procesu. Wymagane jest przy tym 2-letnie doświadczenie w obsłudze klienta, bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum C1) oraz bardzo dobra znajomość pakietu Office, a także wysoka kultura osobista i komunikatywność, cierpliwość oraz odporność na stres i gotowość do wyjazdów zagranicznych, udziału w eventach.

Dodatkowe punkty można otrzymać za znajomość Jira Service Desk lub innego systemu ticket’ingowego oraz podstaw programowania i wiedzy na temat aplikacji mobilnych.

Community & Content Manager

Community & Content Manager (dział edukacji) współpracuje m.in. z Event Managerem oraz podwykonawcami. Ma za zadanie przede wszystkim tworzenie i koordynowanie społeczności edukatorów, ekspertów, trenerów i użytkowników rozwiązań edukacyjnych.

Wyzwania, jakie stoją przed kandydatem, to: stworzenie i realizacja strategii budowania społeczności nauczycieli, trenerów i ambasadorów związanych z produktami edukacyjnymi marki; budowanie bazy odbiorców produktów edukacyjnych (osoby indywidualne, samorządy, szkoły, ośrodki doskonalenia nauczycieli, uniwersytety III wieku i inne); nawiązanie relacji, współpraca i komunikacja z odbiorcami produktów edukacyjnych i społecznościami związanymi z marką; współpraca z innymi działami firmy i podwykonawcami w zakresie rozwijania oferty edukacyjnej i nowych produktów; ewaluacja działań edukacyjnych; tworzenie raportów.

Kandydat musi spełnić wymagania, takie jak: minimum 3 lata doświadczenia we współpracy z instytucjami edukacyjnymi; doświadczenie w samodzielnym koordynowaniu projektów i tworzeniu materiałów merytorycznych; wysoka kultura osobista, doskonała komunikacja werbalna i pisemna; angielski C1 (wysoka biegłość w mowie i piśmie wymagana); rozwinięte umiejętności budowania relacji; umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność, i odpowiedzialność; bardzo dobra znajomość MS Office (znajomość CRM będzie dodatkowym atutem). Dodatkowym atutem będzie zaś członkostwo w sieciach edukacyjnych.

Export Manager

Export Manager odpowiada za planowanie i realizacje działań sprzedażowych za granicą. Razem z zespołem sprzedażowym poszukuje nowych partnerów i kanałów sprzedaży oraz wspiera obecnych partnerów handlowych w realizacji ich działań w ponad 20 krajach na całym świecie.

Do jego obowiązków należy też prowadzenie spotkań handlowych, prezentacji, szkoleń produktowych i instruktażowych; negocjowanie warunków handlowych i nadzór nad ich realizacją; współpraca przy wdrażaniu nowych produktów i adaptacja ich do wymagań rynku; obsługa systemu CRM; współpraca z menedżerem marketingu i pozostałymi zespołami w firmie; monitorowanie oraz analiza działań konkurencji.

Kandydat musi mieć minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w sprzedaży eksportowej, wyższe wykształcenie, a także biegle znać język angielski (minimum C1) - znajomość dodatkowych języków będzie dodatkowym atutem, oraz nie mieć problemów z obsługą pakietu MS Office (szczególnie MS Excel) oraz oprogramowania CRM. Ponadto musi być proaktywny, umieć logicznie myśleć i nieszablonowo rozwiązywać problemy, jak również być gotowym do częstych podróży służbowych.

Event Manager

Event Manager (dział edukacji) współpracuje m.in. z Community Managerem, działem marketingu oraz podwykonawcami. Głównym zadaniem jest przygotowywanie na najwyższym poziomie inicjatyw, szkoleń, webinarów, konferencji i innych eventów, w których spółka będzie brała udział.

Wyzwania, jakie stoją przed kandydatem, to: samodzielne i kompleksowe planowanie, dobór podwykonawców, realizacja projektów i działań event-marketingowych, wizerunkowych oraz promocyjnych w oparciu o dostępny budżet. Do tego dochodzi jeszcze pozyskiwanie ofert i negocjowanie cen z dostawcami; zarządzanie konfekcją i logistyką materiałów reklamowych, kilkoma projektami jednocześnie; współpraca z innymi działami firmy i podwykonawcami, jak również rozliczanie organizowanych wydarzeń i tworzenie raportów oraz monitorowanie trendów rynkowych.

Wymaganiami na tym stanowisku jest: minimum 4 lata doświadczenia zawodowego związanego z organizacją eventów i prowadzeniu projektów 360, umiejętność tworzenia kosztorysów i rozliczania projektów oraz znajomość rynku dostawców. Ponadto konieczna jest wysoka biegłość języka angielskiego w mowie i piśmie, wysoka kultura osobista, doskonała komunikacja werbalna i pisemna, rozwinięte umiejętności budowania relacji oraz ilne nastawienie na realizację celu, terminowość oraz umiejętność pracy pod presją czasu i rozwiązywania problemów. Przyda się też bardzo dobra znajomość MS Office oraz prawo jazdy kat. B.

Na co można liczyć?

Photonowy zespół w ramach współpracy - umowy o pracę lub kontraktu B2B z atrakcyjnym wynagrodzeniem - oferuje duży wpływ na rozwój unikatowych produktów oraz brandu o globalnym zasięgu, współpracę z partnerami z najdalszych zakątków świata, wysoką otwartość na eksperymenty oraz nieszablonowe podejście do realizacji działań, nieformalną atmosferę, utalentowany zespół, komfortowe i nowoczesne biuro.

CV należy przesyłam na adres: office@photonrobot.com, w tytule wiadomości podając nazwę stanowiska.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.r@bialystokonline.pl
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2022 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.