Pieniądze za znalezienie pracy? W Białymstoku ponad 100 osób pobiera dodatek aktywizacyjny

2021.04.23 14:33
W marcu 2020 r. dodatek aktywizacyjny otrzymały 173 osoby z powiatu białostockiego i miasta Białystok. Jak wygląda sytuacja w roku bieżącym? O to pytamy Powiatowy Urząd Pracy.
Pieniądze za znalezienie pracy? W Białymstoku ponad 100 osób pobiera dodatek aktywizacyjny
Fot: Pixabay

Wsparcie z urzędu

- Dodatek aktywizacyjny to kwota wypłacana osobie bezrobotnej posiadającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u innego pracodawcy niż dotychczasowy - przekazała nam Jolanta Tulkis, rzecznik prasowy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Ile osób z powiatu białostockiego oraz miasta Białystok go otrzymało?

- W marcu 2021 r. dodatek aktywizacyjny otrzymało 158 osób, w tym 103 z Białegostoku. Natomiast rok wcześniej dodatek aktywizacyjny otrzymały 173 osoby, z czego 85 z Białegostoku - poinformowała Jolanta Tulkis.

Porównując dane można zaobserwować, że w marcu 2021 r. mniej zarejestrowanych osób bezrobotnych znalazło zatrudnienie. Jeżeli chodzi o samo miasto Białystok, dodatek aktywizacyjny w bieżącym roku otrzymało 18 osób więcej niż w analogicznym okresie roku 2020. Inaczej wygląda to w całym powiecie białostockim, gdzie więcej osób pobierało zasiłek rok temu.

Jak go otrzymać?

Od 1 września 2020 r. osoby uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych otrzymują przez 90 pierwszych dni miesięcznie 960 zł, 1200 zł lub 1440 zł brutto - kwota ta uzależniona jest od stażu pracy uprawniającego do świadczenia.

Dodatek aktywizacyjny wynosi maksymalnie 50% otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych. Jest on wypłacany pracującym:
- przez połowę okresu, w jakim danej osobie przysługiwałby zasiłek – w przypadku osób, które samodzielnie znalazły zatrudnienie;
- przez cały okres, w jakim danej osobie przysługiwałby zasiłek – w przypadku osób, które podjęły zatrudnienie na podstawie skierowania przez urząd pracy.

Inną wysokość dodatku otrzymają osoby, które zostały skierowane przez urząd do pracy w niepełnym wymiarze. Wówczas dodatek aktywizacyjny jest równy różnicy pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymywanym przez daną osobę. Należy jednak zaznaczyć, że nadal nie może być on wyższy niż połowa zasiłku dla osób bezrobotnych.

Aby otrzymać dodatek aktywizacyjny, dana osoba musi złożyć wniosek w urzędzie pracy w którym jest zarejestrowana jako bezrobotna. Należy także dołączyć dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1215 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39