Południowa obwodnica Białegostoku. Najtańsza oferta odrzucona

2020.09.14 17:46
Fragmentu ekspresowej "dziewiętnastki" Białystok Zachód – Białystok Księżyno stanowiący tzw. południową obwodnicę Białegostoku na pewno nie będzie budować firma z Turcji, która złożyła bardzo atrakcyjną ofertę. Po jej analizie uznano, że jest niedoszacowana.
Południowa obwodnica Białegostoku. Najtańsza oferta odrzucona
Fot: Ewelina Sadowska-Dubicka

"W postępowaniu przetargowym na projekt i budowę drogi S19 na odcinku Białystok Zachód – Białystok Księżyno, odrzuciliśmy najtańszą ofertę tureckiej firmy Kolin Insaat opiewającą na kwotę 560,7 mln zł" - taki komunikat zamieścił na swojej stronie białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak się okazało, przyjęta przez turecką firmę optymalizacja nie uwzględniała specyfiki gruntów w okolicy Białegostoku, a co za tym idzie, w bilansie robót ziemnych rażąco różniła się od szacunków GDDKiA.

Dyrekcja czterokrotnie wzywała Kolin Insaat do złożenia wyjaśnień treści oferty.

"Firma albo ich nie udzieliła, albo odpowiedzi były niewystarczające i ogólnikowe. To zaś wzbudziło wątpliwości Zamawiającego, co do tego, czy Wykonawca przygotował ofertę w warunkach uczciwej konkurencji i czy daje rękojmię należytego wykonania zamówienia" - tłumaczy GDDKiA.

Jak podaje szczegóły Dyrekcja, bilans robót ziemnych na trasie głównej, "dalece odbiegał od szacunków" zawartych w koncepcji udostępnionej oferentom podczas przetargu. Największe różnice dotyczyły nasypów. Wykonawca nie udostępnił też niwelety oraz profili podłużnych i poprzecznych tras w celu zweryfikowania obliczeń.

Stąd przyjęto, że firma niedoszacowała wartości całej oferty. Ponadto duże uproszczenia projektowe, które wynikają z bilansu robót ziemnych, a następnie nieudostępnienie profili podłużnych, oznaczają niespełnienie warunków Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, które są obligatoryjne.

GDDKiA prowadzi badanie i analizę pozostałych ofert złożonych w przetargu ogłoszonym w lipcu na ten docinek S19. Następna w kolejności jest propozycja firmy Budimex - 577 mln zł. Najwyższą ofertę dał Mostostal - 720,9 mln zł.

Na blisko 17-kilometrowym odcinku Białystok Zachód - Księżyno powstaną dwa węzły: Białystok Starosielce, który zapewni relacje na wjeździe do ul. Popiełuszki oraz Białystok Księżyno, gdzie S19 krzyżować się będzie z drogą wojewódzką nr 678. Ponadto zostanie wybudowanych 24 obiektów inżynierskich (w tym dwa przejazdy kolejowe) i Miejsce Obsługi Podróżnych w Czaplinie.

W poniedziałek (14.09) GDDKiA otworzyła oferty na 3 kolejne odcinki S19 pomiędzy Płoskami a Boćkami. Jeszcze nie podała oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1102 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39