Poszukiwany dyrektor szpitala psychiatrycznego w Choroszczy. Ogłoszono konkurs

2021.12.28 17:02
Ogłoszono konkurs na dyrektora szpitala psychiatrycznego w Choroszczy. Kandydaci mogą się zgłaszać do 24 stycznia.
Poszukiwany dyrektor szpitala psychiatrycznego w Choroszczy. Ogłoszono konkurs
Fot: Szpital Psychiatryczny w Choroszczy

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs na dyrektora Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy.

Do konkursu mogą przystępować osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje, czyli m.in. wyższe wykształcenie, wiedzę oraz doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora oraz przynajmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym bądź studia podyplomowe na kierunku zarządzenie i co najmniej trzyletni staż pracy. Kandydat nie może też być prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zainteresowani muszą złożyć odpowiednie dokumenty, w tym podanie o przyjęcie na stanowisko, opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy, zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu. Konieczne jest też oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu swoich danych osobowych.

Osoby startujące w konkursie muszą złożyć koncepcję pracy na stanowisku dyrektora na najbliższe 6 lat na maksymalnie 6 stron w formacie A4.

Wszystkie materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym szpitala w Choroszczy są dostępne na stronie BIP Województwa Podlaskiego.

Kandydaci mogą składać oferty do 24 stycznia 2022 r. w kopercie z adnotacją "Konkurs - Dyrektor SPP ZOZ w Choroszczy" na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1. Na kopercie kandydat musi umieścić też swoje imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu.

Do 2 tygodni od upływu terminu ofert odbędą się indywidualne rozmowy z kandydatami. Zainteresowani będą o nich powiadamiani indywidualnie.

Obecnie pełniącym obowiązki dyrektora SPP ZOZ w Choroszczy jest mgr Bogdan Minkiewicz.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

890 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39