Pracownicy Politechniki Białostockiej i Bałtyk? To ważny projekt

2019.08.01 12:08
Pracownicy Politechniki Białostockiej będą realizowali projekt, którego celem jest poprawa jakości wód w Bałtyku. To bardzo istotna i kosztowna inicjatywa.
Pracownicy Politechniki Białostockiej i Bałtyk? To ważny projekt
Fot: PB

Naukowcy zajmą się poprawą jakością wód w Bałtyku

Międzynarodowe konsorcjum składające się z naukowców z Polski, Niemiec, Litwy, Rosji i Białorusi będzie realizować projekt DESIRE – Development of Sustainable (adaptive) peatland management by Restoration and paludiculture for nutrient retention and other ecosystem services in the Neman river catchment. Projekt będzie współrealizowany przez pracowników Politechniki Białostociej. Wspóne działania zaplanowano na lata 2019-2020.

Międzynarodowa inicjatywa będzie dotyczyła efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Jej celem jest przede wszystkim poprawa efektywności zarządzania mokradłami w zlewni Niemna na obszarze Białorusi, Litwy, Rosji oraz Polski, a także opracowanie planów strategicznych i operacyjnych prowadzących do zmniejszenia ilości związków biogenicznych spływających do Bałtyku. A problem ten jest bardzo poważny.

Projekt będzie realizowany przez specjalistów z pięciu krajów, w tym pracowników Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB pod kierunkiem Piotra Banaszuka. Naukowcy opracują razem koncepcję renaturyzacji mokradeł w zlewni Niemna. Projekt obejmuje także studium wykonalności dla procesu ekonomicznego wykorzystania biomasy pozyskiwanej z odtworzonych mokradeł. Rozwiązania, które uda im się wspólnie opracować będą testowane podczas pilotażowych działań. W planach jest również przywrócenie stanu naturalnego wybranych torfowisk w krajach biorących udział w projekcie.

Udział w projekcie biorą też uczelnie zagraniczne

W działaniach będą uczestniczyły osoby z następujących uczelni: Uniwersytet w Greifswaldzie w Niemczech, SGGW w Warszawie, Uniwersytet Aleksandrasa Stulginskisa na Litwie, Państwowy Uniwersytet Techniczny w Kaliningradzie, Politechnika Białostocka.

- Mokradła mają wpływ na klimat, na retencjonowanie wody, to w nich możliwe jest zatrzymanie zanieczyszczeń. One unieszkodliwiają pewne typy zanieczyszczeń obszarowych, jak np. azot czy fosfor. Część mokradeł dolinowych zniszczyliśmy poprzez meliorację, także przez meliorację są obchodzone – woda gruntowa trafia do systemów drenarskich i obchodzi ten ważny element, który mógłby ją oczyścić. Zanieczyszczona woda trafia do rzek, potem do Bałtyku. Bałtyk to morze o małej wymianie wód, ta ogromna ilość biogenów powoduje zakwity u sinic, pogarsza się jakość wody i środowiska, tworzą się niedobory tlenu. Musimy szukać rozwiązania w zlewni Bałtyku i w dolinach rzek, odtwarzać mokradła w dolinach rzek – opowiada dr hab. Piotr Banaszuk, prof. PB. - W ramach projektu sprawdzimy, jaki jest stan zachowania mokradeł, ile z nich jest nieaktywnych. Musimy przygotować koncepcję działania dla zlewni rzeki Niemen, by poprawić stan wód Morza Bałtyckiego – dodaje.

Koszt projektu sięga ponad 2 170 000 euro.

Partnerami projektu są m.in. Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku i Biebrzański Park Narodowy.

DESIRE otrzymał status projektu flagowego z punktu widzenia realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego i jest jednym z 31 projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursie Interreg Baltic Sea Region.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1486 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39