Prawo administracyjne – kompleksowa obsługa w Kancelarii Wynimko Białystok

dodane dnia: 2017-04-20 przez: Kancelaria Prawa Gospodarczego i Podatkowego Marek Krzysztof Wynimko
Termin promocji: 2017-04-20 - 2027-04-20
Rolą prawa administracyjnego jest kodyfikacja prawna stosunków społecznych, zachodzących pomiędzy organami administracji państwowej i jednostkami samorządów a podmiotami, podlegającymi stosunkom administracyjno-prawnym. Ustala ono normy prawne oraz reguluje zasady wydawania decyzji administracyjnych. Określa też obowiązki i uprawnienia podmiotów, będących adresatami wydawanych decyzji.

Więcej o zastosowaniu prawa administracyjnego w naszym wykonaniu w specjalnej, promocyjnej zakładce https://wynimko.pl/prawo-administracyjne/

Gałęzie prawa administracyjnego

Prawo administracyjne reguluje szeroki zakres działań społeczno-gospodarczych podejmowanych, przez obywateli. Ze względu na dziedziny życia, wchodzące w pole oddziaływań tego prawa, możemy wyróżnić między innymi:
- prawo drogowe,
- gospodarkę nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne,
- prawo wodne,
- prawo budowlane,
- prawo oświatowe.

Pomoc naszej kancelarii opiera się m.in. na szybkim reagowaniu odnośnie do wydanych decyzji administracyjnych, które rodzą po stronie naszych Klientów określone skutki prawne. Korzystając z uprawnień, jakie posiadają podmioty postępowania administracyjnego, skutecznie dochodzimy praw i bronimy interesów.

Formy pomocy w zakresie prawa administracyjnego

Działania, jakie podejmujemy w imieniu Klientów kancelarii na gruncie spraw z dziedziny prawa administracyjnego, to między innymi:
- porady i opinie prawne,
- konsultacje co do skutków wydanych decyzji administracyjnych,
- sporządzanie pism – wniosków, środków zaskarżeń, skarg na nieprawidłowości (bezczynność, przewlekłość postępowania) i innych,
- zastępstwo procesowe – przed organami administracji publicznej, kolegiami odwoławczymi, sądami administracyjnymi (w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym),
- pomoc w formalnościach dotyczących uzyskiwania pozwoleń i zezwoleń, składaniem zgłoszeń i zawiadomień,
- świadczenie pomocy w postępowaniu egzekucyjnym administracyjnym.

Skuteczność naszej pomocy i obsługi prawnej polega na kompleksowym działaniu i dogłębnej znajomości przepisów oraz procedur postępowań administracyjnych. Dzięki temu często jesteśmy w stanie wpłynąć na decyzje organów administracyjnych z korzyścią dla interesów Klientów.

Jeśli Państwa sprawy wiążą się z działalnością administracji publicznej i samorządów, zapraszamy do naszej kancelarii w Białymstoku na konsultacje i po dalszą pomoc w sprawie.

1515 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39