Prawo karne – adwokat Urszula Zajko Białystok

dodane dnia: 2017-06-26 przez: KANCELARIA ADWOKACKA adwokat Urszula Zajko
Termin promocji: 2017-06-26 - 2027-06-19
Ze względu na obszerność i skomplikowanie dziedziny prawa karnego, pomoc kompetentnego adwokata w sprawach karnych jest nieodzowna. Sprawnie działający i doświadczony pełnomocnik z pewnością przysłuży się interesom swego klienta. Kancelaria mecenas Urszuli Zajko oferuje szeroki zakres pomocy w tej materii.
https://urszulazajko.pl/o-kancelarii/prawo-karne/

Sprawy karne w działalności kancelarii Urszuli Zajko

Prowadzenie spraw z dziedziny prawa karnego wymaga rozległej wiedzy z innych jego obszarów oraz znajomości mechanizmów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Jest do tego potrzebna solidna, długoletnia praktyka i wiedza teoretyczna.

Atutem adwokat Urszuli Zajko jest z pewnością jej empiryczne podejście, które wykorzystuje w następujących formach działalności prawniczej w sprawach karnych:
- obrona osób oskarżonych,
- dochodzenie odszkodowań w przypadku niesłusznego pozbawienia wolności (zatrzymanie, aresztowanie tymczasowe, skazanie),
- sporządzanie wniosków:
- odroczenie wykonania kary,
- udzielenie przerwy w odbywaniu kary,
- przedterminowe zwolnienie,
- ułaskawienie.
- sporządzanie środków zaskarżenia:
- apelacje,
- zażalenia,
- kasacje wyroków,
- wznowienia postępowania.

Prawo karne w życiu człowieka

Prawo karne normuje i nakłada na człowieka odpowiedzialność za czyny podlegające groźbie kary. Obejmuje praktycznie wszystkie sfery działalności człowieka w społeczeństwie.
Kodeksy:
- karny,
- karny wykonawczy,
- postępowania karnego,
- karny skarbowy,
stanowią źródło prawa karnego.

Z uwagi na przedmiot regulacji prawo karne możemy podzielić na:
- p. k. materialne,
- p. k. procesowe,
- p. k. wykonawcze.

Mecenas Zajko reprezentuje Klientów we wszystkich powyższych obszarach prawa. Występuje również w charakterze mediatora, gdzie na drodze pozasądowego postępowania pomaga naprawić szkody wyrządzone przestępstwem i doprowadzić do załagodzenia konfliktu bądź i jego zakończenia.

Pani mecenas odbywa spotkania z Klientami również w aresztach i zakładach karnych. Zabezpiecza ich prawne interesy, włączając się w każdy etap postępowania procesowego.

Zapraszamy do odwiedzenia kancelarii w Białymstoku i do kontaktu drogą telefoniczną oraz internetową.
https://urszulazajko.pl/kontakt/

850 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39