Przepisanie ubezpieczenia OC – jak to zrobić?

2022.12.22 11:26
Nabywca pojazdu może kontynuować obecne ubezpieczenie pojazdu do końca umowy lub rozwiązać ją i wykupić nową polisę. Jeśli zdecydujesz się na pierwsze rozwiązanie, konieczne jest przepisanie ubezpieczenia OC. Dziś podpowiemy, jak zrobić to zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przepisanie ubezpieczenia OC – jak to zrobić?
Fot: pixabay

Co się dzieje z ubezpieczeniem po sprzedaży pojazdu?

Zgodnie z zapisami Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych sprzedający samochód ma obowiązek przekazać nowemu właścicielowi polisę OC wraz z dowodem rejestracyjnym. Jednocześnie sprzedawca samochodu musi powiadomić firmę ubezpieczeniową w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy o sprzedaży pojazdu.

Niedopełnienie powyższych formalności może okazać się kosztownym błędem. Ubezpieczyciel może żądać od zbywcy opłat związanych z polisą OC za okres od momentu sprzedaży samochodu do dnia zgłoszenia tego faktu do firmy. W tym okresie sprzedający odpowiada wspólnie z nabywcą pojazdu za nieuregulowane roszczenia. Dlatego może np. opłacić resztę ubezpieczenia samochodu.

Nabywca nowego samochodu powinien jednak pamiętać, że w okresie ważności ubezpieczenia komunikacyjnego nie powinno być nawet jednodniowej przerwy. Jeśli tak się zdarzy, to podlega ona karze grzywny. Jej wysokość jest ustalona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i uzależniona od czasu trwania przerwy i rodzaju ubezpieczonego pojazdu.


Przepisanie ubezpieczenia OC – to takie proste

Jeżeli firma ubezpieczeniowa zostanie powiadomiona o podpisaniu umowy sprzedaży samochodu, ubezpieczenie OC może zostać przeniesione na nowego właściciela. Taka procedura jest całkowicie bezpłatna dla obu stron, chociaż nabywca pojazdu musi wziąć pod uwagę, że towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do przeliczenia ubezpieczenia, czyli tak zwanej rekalkulacji składki.

Przeniesienie ubezpieczenia OC na nowego właściciela pojazdu może wiązać się z relatywnie wyższym ryzykiem ubezpieczeniowym dla zakładu ubezpieczeń. Dlatego może być konieczne przeliczenie składki ubezpieczeniowej, ale w praktyce zdarza się to dość rzadko. Jeśli obecny właściciel pojazdu korzystał z wieloletnich zniżek na podstawie bezwypadkowej historii ubezpieczenia, a samochód kupił młody, niedoświadczony kierowca, wysokość składki może wzrosnąć.


Kiedy nie warto przepiać polisy OC na siebie?

Nie warto kontynuować polisy dotychczasowego właściciela, jeśli wiesz, że możesz znaleźć tańsze ubezpieczenie. Większość kupujących samochody używane ocenia wartość przedłużenia OC sprzedawcy wyłącznie na podstawie potencjalnego wzrostu składki. Jednocześnie należy również wziąć pod uwagę zbieranie rabatów.

Rozszerzenie ubezpieczenia OC może być szczególnie niekorzystne dla młodego i niedoświadczonego kierowcy, ponieważ zakład ubezpieczeń nie udziela mu zniżek za ten okres. Zdarza się, że „oszczędności” z umowy poprzedniego właściciela nie odpowiadają jednocześnie wysokości zniżek dla młodego kierowcy. Dlatego często warto anulować umowę ubezpieczenia. Nowy właściciel może zrobić to w dowolnym momencie jej obowiązywania.

Powinni to robić zwłaszcza młodzi i niedoświadczeni kierowcy. Jeśli zdecydują się na przedłużenie ubezpieczenia komunikacyjnego wykupionego przez poprzedniego właściciela, towarzystwo ubezpieczeniowe zazwyczaj nie udziela im zniżek za ten okres. W rezultacie wpłynie to na cenę ubezpieczenia pojazdu w przyszłym roku.


Przepianie ubezpieczenia OC. Teraz wiesz, jak to zrobić.

Jak widzisz, przepisanie ubezpieczenia jest proste, ma też swoje dobre i złe strony. Dlatego przed podjęciem decyzji warto sprawdzić, ile kosztuje polisa OC wykupiona na Ciebie.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z LINK4.


[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]


818 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39