Są już nowe projekty miejscowego planu zagospodarowania miasta. Dotyczą twojego osiedla?

2023.11.23 08:01
Cztery nowe projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przygotowali białostoccy urbaniści. Chodzi m. in. o budowę miejskiego basenu. Pomysły zostaną przedstawione podczas najbliższej sesji rady miasta, która odbędzie się w poniedziałek, 27 listopada.
Są już nowe projekty miejscowego planu zagospodarowania miasta. Dotyczą twojego osiedla?
Fot: Dawid Gromadzki (UM Białystok)
Jak zmieni się miasto w najbliższych latach?

Projekty mają porządkować kolejne strefy Białegostoku i zapewnić im możliwość zrównoważonego rozwoju.

– Wszystkie te projekty są ważne dla mieszkańców. Białostoczanie chcą, aby przestrzeń wokół nich była nie tylko funkcjonalna, ale też estetyczna i zielona. Urbaniści podczas tworzenia planów reagują na potrzeby mieszkańców zabezpieczając tereny zielone oraz porządkując zabudowę i układ komunikacyjny kolejnych obszarów na terenie miasta. Te cztery projekty są tego dobrym przykładem – powiedział zastępca prezydenta Adam Musiuk.

Pierwszy projekt obejmuje osiedle Dojlidy Górne w rejonie ulic Milowej, Holowniczej, Kanarkowej, Brzoskwiniowej, Milowej, Holowniczej, granicy miasta Białegostoku oraz rejonu Margerytki i Nad Potokiem. Projekt porządkuje zabudowę na tym terenie. Ustalenia projektu planu są kontynuacją wypracowanych ze społecznością osiedla Dojlidy Górne standardów oraz zasad zabudowy terenu.

Drugi projekt dotyczy osiedla Leśna Dolina w Białymstoku w rejonie ulic Armii Krajowej i Niskiej. Obejmuje obszar doliny rzeki Białej. Założeniem projektu planu jest m.in. ochrona istniejących terenów zieleni i lasu przy ul. gen. Władysława Sikorskiego, zachowanie obiektu cerkwi jako dominanty urbanistycznej, wydzielenie terenów o różnych funkcjach, wyznaczenie obsługi komunikacji i miejsc postojowych, umożliwienie realizacji inwestycji w oparciu o ustalenia planu, np. na terenach zieleni w ramach budżetu obywatelskiego.

Projekt trzeci dotyczy części osiedli Wygoda i Jaroszówka w rejonie ulic Wasilkowskiej i Traugutta. Ma na celu uatrakcyjnienie terenu, ulepszenie komunikacji między Węglówką, a muzuem i pozostałą częścią miasta.

Następny pomysł dot. Jaroszówki dotyczy ulicy gen. W. Andersa. Obejmuje obszar położony między zabudową usługowo-produkcyjną przy ulicy gen. Władysława Andersa i Lasem Pietrasze. Na tym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania uchwalony w 2018 r. Tereny objęte opracowaniem przeznaczone są obecnie głównie pod zabudowę usługową, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, produkcję oraz komunikację. Sporządzenie nowego planu wynikało przede wszystkim z potrzeby poszerzenia obszaru inwestycyjnego i umożliwienia budowy basenu miejskiego. Takie działania zakłada nowy plan.

Kamil Pietraszko
24@bialystokonline.pl

857 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39