Straż Graniczna wznawia nabór. Praca dla osób poniżej 35. roku życia

2020.06.12 13:34
Podlaska straż graniczna wznawia nabór od 15 czerwca. Chce zatrudnić 50 osób jeszcze w tym roku. Trzeba spełnić dużo wymogów i przejść proces rekrutacyjny, składający się z dwóch etapów.
Straż Graniczna wznawia nabór. Praca dla osób poniżej 35. roku życia
Fot: Straż Graniczna
Wznowiony nabór do Straży Granicznej

Osoby, które myślą o pracy w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej będą mogły wziąć udział w naborze już od poniedziałku (15.06). Na ten rok jest 50 miejsc do obsadzenia. W czerwcu straż przyjmie 20 kandydatów, a w październiku 30.

Od czego zacząć

Zgłoszenia będą przyjmowane w dni robocze w godzinach 8:30 – 15:00 pod numerem telefonu: 85 714 55 33. Podczas rozmowy telefonicznej należy podać swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, imię ojca oraz numer telefonu kontaktowego. Następnie zostanie ustalony termin wizyty.

Na ustaloną wizytę kandydat musi udać się do biura przepustek (Komenda Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. gen. Józefa Bema 100 w Białymstoku), pamiętając o tym, by mieć ze sobą komplet dokumentów. Na wzgląd bezpieczeństwa wymagane jest nałożenie maseczki, rękawiczek oraz zabranie własnego długopisu.

Kto może się zatrudnić

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:
- posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;
- o nieposzlakowanej opinii;
- jeżeli w dniu przyjęcia nie przekroczyła wieku 35 lat,
- niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- korzystająca w pełni z praw publicznych;
- posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;
- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować;
- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
- która pozytywnie zaliczy procedurę kwalifikacyjną.

Trzeba przejść dwa etapy

Kandydat, którego dokumentacja została pozytywnie rozpatrzona i uzyskał akceptację komendanta oddziału, zostanie skierowany na wstępną rozmowę kwalifikacyjną, podczas której komisja oceni umiejętność autoprezentacji i nawiązania kontaktu, poprawność w formułowaniu myśli czy poziom elokwencji. Celem rozmowy jest również poznanie zainteresowań kandydata, a także sprawdzenie poziomu wiedzy o straży granicznej. Kolejnym krokiem do przejścia 1. etapu będzie poddanie się badaniu psychologicznemu określającemu predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata.

Drugi etap przewiduje testy pisemne obejmujące wiedzę ogólną oraz znajomość języka obcego. Obowiązkowa będzie również rozmowa kwalifikacyjna oraz zaliczenie testu sprawności fizycznej.

Po pozytywnym ukończeniu 2. etapu postępowania kwalifikacyjnego (uzyskaniu co najmniej 12 pkt. z egzaminów), kandydat kierowany jest do komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w straży granicznej.

Angelika Dorf
angelika.dorf@bialystokonline.pl

1538 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39