Sześć firm chce wybudować kolejny odcinek DK8. Na jaką kwotę wycenili prace?

2024.01.17 09:14
218,69 miliona złotych - tyle wynosi budżet Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na obwodnicę Białobrzegów. Zainteresowanych wykonaniem tej inwestycji jest sześć firm. Która z nich zaproponowała najkorzystniejszą wycenę? Co z pozostałymi kryteriami? Szczegóły poniżej.
Sześć firm chce wybudować kolejny odcinek DK8. Na jaką kwotę wycenili prace?
Fot: GDDKiA Białystok

Kolejny etap inwestycji - otwarcie ofert

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku poinformowała o otwarciu ofert na zaprojektowanie i budowę niespełna 3,5-kilometrowej obwodnicy Białobrzegów na drodze krajowej nr 8. To trzecia spośród pięciu obwodnic zaplanowanych do realizacji w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic w województwie podlaskim.

Zgłosiło się sześć firm z następującymi wycenami:
1. STRABAG Sp. z o.o. - 181 925 610,00 złotych,
2. MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - 267 946 177,90 złotych,
3. TRAKCJA S.A. - 221 665 483,19 złotych,
4. UNIBEP S.A., Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A. w Białymstoku - 260 217 022,82 złote,
5. PORR S.A. - 186 564 484,89 złotych,
6. BUDIMEX S.A. - 208 576 407,45 złotych.

Jak wynika z powyższego, najniższą ofertę przedstawiła firma Strabag, a najwyższą Mostostal Warszawa. Budżet GDDKiA na realizację tego zadania wynosi 218,69 miliona złotych, więc tylko trzy firmy się w nim zmieściły.

Cena najważniejszym, ale nie jedynym kryterium

Komisja przetargowa przeanalizuje teraz oferty w celu wyłonienia wykonawcy. Głównym kryterium oceny będzie cena (60 procent). Pod uwagę będą brane również kryteria pozacenowe dotyczące przedłużenia okresu gwarancji jakości na:
- ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (10 procent),
- obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (30 procent).

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (to jest od 16 grudnia do 15 marca).

Obwodnica ma być gotowa w 2028 roku.

Nowa obwodnica usprawni tranzyt poza miejscowością

Budowa obwodnicy Białobrzegów o długości 3,43 km wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miejscowości. Odseparuje od niego ruch lokalny, w tym pojazdów rolniczych, a tym samym poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Obwodnica będzie budowana jako droga jednojezdniowa klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego), o szerokości pasa ruchu 3,5 m. Będzie przystosowana do przenoszenia ciężkiego ruchu o obciążeniu 11,5 t/oś.

Zaplanowano także powstanie innych obiektów inżynierskich. Mowa o dwóch estakadach, wiadukcie oraz 16 przejściach dla zwierząt.

Program budowy 100 obwodnic w województwie podlaskim - aktualizacja

Rządowy Program Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 zakłada wykonanie pięciu inwestycji na terenie województwa podlaskiego. Dwie z nich - obwodnica Sztabina i Suchowoli - przeszły we wrześniu ubiegłego roku do stanu realizacji. Teraz zostały otwarte oferty w przetargu na realizację obwodnicy Białobrzegów, a wszystkie trzy powstają w ciągu DK8. Kolejne dwie - Augustowa (DK16) i Zambrowa (DK63/66) - są na etapie przygotowania.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.reducha@bialystokonline.pl

758 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39