To jeden z najstarszych budynków w mieście. Wyremontowano go [ZDJĘCIA]

2020.10.15 17:21
Ten budynek ma około 200 lat i jest jednym z najstarszych w Sokółce. Ostatni remont przywrócił mu świetność.
To jeden z najstarszych budynków w mieście. Wyremontowano go [ZDJĘCIA]
Fot: WUOZ w Białymstoku

- Dokładna data budowy, projektant i budowniczy nie są znane. Jednak wiadomo, że budynek jest jednym z najstarszych w mieście. Ochroną konserwatorską został objęty w 2010 r. - przypomina prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków.

Chodzi o kamienicę przy ul. Piłsudskiego 1 w Sokółce. Powstała ona w I poł. XIX w. Wybudowana w stylu klasycystycznym, ma proporcjonalną bryłę, składającą się z korpusu głównego oraz wyodrębnionej oficyny w części północno-zachodniej.

Teraz zakończył się jej remont zabytkowej kamienicy. Prace prowadzono pod nadzorem konserwatorskim.

- W trakcie trwających kilka lat robót budowlanych zorganizowano sześć komisji konserwatorskich dotyczących m.in. wnętrza kamienicy, zwłaszcza oryginalnej klatki schodowej z zachowanymi schodami i balustradą - przypomina Małgorzata Dajnowicz.

Remont poprzedziły badania konserwatorskie elewacji budynku, dzięki którym ustalono jej pierwotną kolorystykę. Wyniki tych badań były podstawą do przywrócenia historycznych barw i ich rozłożenia. Wykonano również badania architektoniczne, które pomogły w ustaleniu pierwotnej szerokości, częściowo zamurowanego, otworu drzwiowego, prowadzącego na zachowany balkon.

Przedmiotem analiz i ostatecznych, komisyjnych ustaleń była także kolorystyka stolarki okiennej, balustrady balkonu, kilku sztuk zachowanej dwuskrzydłowej, płycinowej stolarki drzwiowej wewnętrznej, a także renowacja tzw. "świadka", czyli oryginalnego okna znajdującego się na pierwszym piętrze w elewacji budynku od strony placu Kościuszki.

Jak podkreślają służby konserwatorskie, remont kamienicy pozwolił na utrwalenie jej zabytkowej substancji z jednoczesnym podkreśleniem zabytkowych walorów, przejawiających się w wartościach artystycznych o których świadczą: gzyms wieńczący, gzymsy pośrednie, profilowane opaski okienne, fryz ozdobny, boniowanie, pilastry, ozdobna stolarka drzwiowa.

Wyremontowana kamienica stała się perełką głównego placu Sokółki.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1487 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39