Trwa nabór do Straży Miejskiej. Jest 10 wolnych etatów

2023.01.16 10:11
Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku ogłosił nabór. Na przyjęcie może liczyć 10 osób.
Trwa nabór do Straży Miejskiej. Jest 10 wolnych etatów
Fot: Straż Miejska w Białymstoku

10 osób zostanie przyjętych na stanowisko aplikanta w Straży Miejskiej. Będą one odpowiedzialne za ochronę porządku publicznego.

O pracę może starać się osoba z co najmniej średnim wykształceniem, mająca polskie obywatelstwo i uregulowany stosunek do służby wojskowej. Musi mieć 21 lat, cieszyć się nienaganną opinią i nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Wymogiem jest też sprawność pod względem psychicznym i fizycznym.

Dodatkowym atutem będzie znajomość kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeksu wykroczeń, ustawy o strażach gminnych, ustawy o samorządzie gminnym oraz prawo jazdy kat. B. Plusem będzie także umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, dyspozycyjność i znajomość samoobrony.

Zainteresowani mogą składać dokumenty do 3 lutego. Wśród nich muszą znaleźć się: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub CV, oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych, posiadania polskiego obywatelstwa, o niekaralności oraz wyrażenie zgody o przetwarzaniu danych osobowych. Dostarczyć trzeba także kserokopię świadectwa ukończenia szkoły, kopię dokumentu potwierdzającego uregulowany stosunek do służby wojskowej (wpis w książeczce wojskowej o przeniesieniu do rezerwy lub zaświadczenie z WKU), a także inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności i wiedzę.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w zaklejonych kopertach, na których należy umieścić imię i nazwisko oraz dopisek "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - aplikant" i dostarczyć do Straży Miejskiej w Białymstoku przy ul. Składowej 11 p. 310 do 3 lutego bieżącego roku.

Osoby zatrudnione mogą liczyć na pierwszą umowę na czas określony do 12 miesięcy. Praca będzie się odbywała w systemie zmianowym w porze nocnej oraz dziennej.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl
534 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39