Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w Podlaskiem. Jakie wymagania należy spełnić?

2020.12.10 12:33
Do 12 stycznia kandydaci mogą starać się o pracę w podlaskiej Służbie Celno-Skarbowej. Wolnych jest aż 44 etatów.
Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w Podlaskiem. Jakie wymagania należy spełnić?
Fot: KAS

Podstawowe kryteria oraz zakres zadań

Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi rekrutację do Służby Celno-Skarbowej w województwie podlaskim. Osoby, które chcą się ubiegać, muszą spełniać podstawowe kryteria: posiadać obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, co najmniej średnie wykształcenie, niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Zakres zadań obejmuje m.in. obsługę zgłoszeń celnych, kontrolę celną podróżnych, towarów i środków przewozowych, obsługę urządzeń RTG do prześwietlania bagażu, prowadzenie kontroli celno-skarbowych, rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie oraz zwalczanie różnego rodzaju przestępstw i ściganie ich sprawców.

Etapy kwalifikacyjne

Aby zostać zakwalifikowanym, kandydat musi przejść przez kilka kroków. Najpierw jest prowadzona weryfikacja formalna złożonych dokumentów. A następnie:

- test wiedzy obejmujący swoim zakresem organizację i funkcjonowanie administracji publicznej, w tym Służby Celno-Skarbowej, członkostwa Polski w UE, aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze;

- test sprawności fizycznej,

- test psychologiczny, podczas którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia służby.

Kolejnym etapem postępowania jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniana jest kompetencja kandydata, a także sprawdzenie w ewidencjach i innych rejestrach prawdziwości danych zawartych w składanym kwestionariuszu.

Czekają 44 etaty

Kandydaci chętni do pełnienia służby mogą składać dokumenty do 12 stycznia 2021 r.

Osoby, które z wynikiem pozytywnym przejdą rekrutację, będą mogły pracować w oddziałach celnych w Suwałkach, Kuźnicy, Bobrownikach, Połowcach i Siemianówce oraz w Referacie Kontroli Celno-Skarbowej Rynku w Białymstoku i w Suwałkach, podlegających Podlaskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Białymstoku. Czekają 44 etaty.

Obecnie w podlaskiej Służbie Celno-Skarbowej pracuje 1029 funkcjonariuszy. Więcej informacji o rekrutacji można znaleźć na stronie KAS.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1344 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39