Unijny projekt Wodociągów Białostockich wraz z wiosną nabiera tempa

2021.03.29 07:32
Realizowany przez Wodociągi Białostockie przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej projekt "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap" w pierwszym tegorocznym kwartale przebiegał planowo. Wraz z nadejściem wiosny, prace budowlane zaczynają nabierać tempa.
Unijny projekt Wodociągów Białostockich wraz z wiosną nabiera tempa
Fot: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
Modernizacja stawów infiltracyjnych

Aktualnie kontynuowane są prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Rzędziana (Kontrakt 25) na osiedlu Zawady. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Robót Ziemnych "WODREX" Leszek Jaworski z Białegostoku rozpoczął prace na początku grudnia ubiegłego roku. W styczniu b.r. z uwagi na niskie temperatury i obfite opady śniegu prace zostały wstrzymane. Roboty budowlane w związku z poprawą pogody zostały wznowione w połowie marca.

W pierwszej dekadzie kwietnia Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Maria Drabent i Jacek Drabent Spółka Jawna z Białegostoku po zakończonych pracach przygotowawczych, planuje rozpocząć roboty budowlane na ulicach: Kiemliczów (Kontrakt 22), Wasilkowskiej (Kontrakt 23), Zwierzynieckiej – 49 KDW (Kontrakt 24) i Polnej (Kontrakt 26).

Ponadto na ulicach: Kiemliczów, Zwierzynieckiej – 49 KDW, Polnej i Rzędziana ze środków własnych Wodociągów Białostockich realizowana będzie sieć wodociągowa.

Zakończenie wszystkich prac na tych ulicach planuje się w październiku 2021 r. W efekcie jeszcze więcej mieszkańców Białegostoku będzie mogło przyłączyć swoje nieruchomości do nowych sieci.

Ponadto trwają prace na dwóch największych kontraktach realizowanych w ramach projektu. Na terenie oczyszczalni w ramach zadania Hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków kontynuowane są prace związane z naprawą i zabezpieczeniem powierzchni betonowych osadników wstępnych oraz komór bloku biologicznego przewidzianych do zhermetyzowania, a w kwietniu planowane jest rozpoczęcie prac związanych z rozruchem i ruchem próbnym pierwszych zhermetyzowanych obiektów po zainstalowaniu urządzeń do dezodoryzacji powietrza.

W ramach drugiego zadania Modernizacja stawów infiltracyjnych na terenie SUW w Wasilkowie wznowiono prace modernizacyjne na drugim ciągu stawów infiltracyjnych polegające na usunięciu namułów, przebudowie skarp i wymianie złoża filtracyjnego. Wykonywane są również roboty konstrukcyjno-budowlane i elektryczne.

Zakończenie realizacji całego Projektu zaplanowane jest na wiosnę 2022 r. Więcej informacji na temat Projektu można uzyskać na stronie Projektu: www.projekt-wodociagibialystok.pl.

***

Nazwa Beneficjenta: "Wodociągi Białostockie" sp. z o. o.
Tytuł Projektu: Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap
Całkowita wartość projektu: 170 673 563,37 PLN netto
Dofinansowanie z UE: 108 699 239,31 PLN
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach.

[ARTYKUŁ PARTNERA]
807 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39