Uwaga, kierowcy! Przez dwa dni ruch na DK8 będzie kilkakrotnie wstrzymany

2024.01.23 07:47
Na czas niektórych prac przy budowie obwodnicy Sztabina konieczne będzie wstrzymanie ruchu. Podajemy szczegóły.
Uwaga, kierowcy! Przez dwa dni ruch na DK8 będzie kilkakrotnie wstrzymany
Fot: GDDKiA Białystok

Utrudnienia na drodze krajowej nr 8

Białostocki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował o utrudnieniach, z jakimi muszą się zmierzyć kierowcy podróżujący DK8. We wtorek i w środę, czyli w dniach 23-24 stycznia, pomiędzy godziną 10.00 a 15.00 nastąpią czasowe wstrzymania ruchu w obu kierunkach DK8, w pobliżu mostu nad Biebrzą. W ciągu jednego dnia będą to cztery, około 10-minutowe zatrzymania.

"W związku z tym spodziewamy się powstania zatorów na krajowej ósemce. Kilkakrotne wstrzymanie ruchu jest konieczne, ponieważ w tym czasie przewody przekładane między starymi słupami a nowym, będą znajdować się na jezdni, do momentu ich podniesienia" - czytamy w komunikacie.

Następujące po sobie zamknięcia będą wprowadzane w momentach, kiedy na drodze nie będzie już zatorów, a ruch będzie odbywać się płynnie. 

Obwodnica Sztabina przyniesie wiele korzyści

Prace te prowadzone są w ramach budowy obwodnicy Sztabina, która ruszyła we wrześniu ubiegłego roku. Wykonuje je firma Budimex. Jednojezdniowa obwodnica będzie miała 4,2 kilometra długości. Rozpoczyna się kilometr na południe od miasta, rondem zlokalizowanym przed rzeką Biebrza (na obecnym przebiegu DK8). Potem będzie przekraczała dolinę tej rzeki 665-metrową estakadą, by wreszcie zakończyć się około kilometr na północ od Sztabina, włączeniem w istniejącą DK8.

Trasa obwodnicy przebiega przez tereny rolnicze, przecinając różne cieki i rowy melioracyjne. W ramach zadania wybudowane zostanie odwodnienie, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany przeciwolśnieniowe, oświetlenie drogowe. Wykonane zostaną nasadzenia zieleni izolacyjnej, ozdobnej i naprowadzającej. Z uwagi na przejście obwodnicy przez tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego nałożono na GDDKiA obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczych. W ramach tych działań GDDKiA wykona między innymi: prace na rowach melioracyjnych, nasadzenia kompensacyjne, zbiorniki i siedliska zastępcze, likwidację roślin inwazyjnych poprzez ich koszenie. Prowadzony będzie też monitoring gatunków fauny i flory.

Obwodnica ma być gotowa w drugiej połowie 2025 roku. Po oddaniu do użytku nowa trasa przejmie ruch tranzytowy, wyprowadzając go poza centrum miejscowości oraz poprawi płynność ruchu lokalnego. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu w latach 2020-2021 przez Sztabin przejeżdża codziennie ponad 13 tysięcy pojazdów, z czego prawie 4 tysiące to ciężarówki. Inwestycja wpłynie też pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców.

Wartość kontraktu wynosi 139,83 miliona złotych.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.reducha@bialystokonline.pl

1460 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39