Wojsko organizuje 3-miesięczny kurs oficerski. Kto może się zgłosić?

2023.02.01 15:24
Wojsko organizuje nabór na 3-miesięczny kurs oficerski. Do kogo jest skierowana oferta?
Wojsko organizuje 3-miesięczny kurs oficerski. Kto może się zgłosić?
Fot: J. Fiedoruk

Na 3-miesięczny kurs oficerski mogą zgłaszać się absolwenci uczelni wyższych (posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny) niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako przydatny w określonym korpusie. Przyjęci mogą być też podoficerowie zawodowi, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra i którzy pełnią służbę w korpusie podoficerów zawodowych oraz mają wykształcenie lub kwalifikacje, które mogą być przydatne w danym korpusie osobowym.

Do korpusu medycznego może być przyjętych: 3 lekarzy, 9 dentystów, 2 weterynarzy, 1 farmaceuta, 2 pielęgniarki/pielęgniarzy, 20 psychologów i 3 ratowników medycznych. Do korpusu sprawiedliwości i obsługi prawnej do grupy prokuratorskiej przyjętych może być 7 osób. Poszukiwany jest też jeden duszpasterz i jedna osoba do korpusu wychowawczego do orkiestr i zespołów estradowych.

Zainteresowani naborem absolwenci uczelni wyższych mogą składać wnioski oraz dokumenty do 3 lutego tego roku do szefa wojskowego centrum rekrutacji. Podoficerowie zawodowi dostarczają zaś wnioski (również do 3 lutego) do dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Narodowego.

Osoby, które się zgłoszą będą musiały stawić się na początku marca postępowaniu rekrutacyjnym w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Będą musiały zdać egzamin wstępny składający się z testu znajomości języka angielskiego i sprawdziany sprawności fizycznej, przejść rozmowę kwalifikacyjną oraz badania lekarskie orzekające o zdolności kandydata do zawodowej służby. Do 16 marca zostaną ogłoszone wyniki. Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na szkolenie wojskowe w ramach 3-miesięcznego kursu oficerskiego w maju lub kwietniu będą musieli rozpocząć szkolenie w AWL we Wrocławiu.

Wnioski potrzebne do wzięcia udziału w naborze dostępne są na stronie www.wojsko.polskie.pl

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

769 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39