Wrześniowy powrót do szkoły i kolejne zmiany

2012.08.27 00:00
Od roku szkolnego 2012/2013 na uczniów, nauczycieli i rodziców czeka wiele nowości. Związane są one z kolejnym etapem reformy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do pierwszych klas liceów pójdą uczniowie objęci czteroletnim cyklem kształcenia, który rozpoczął się w pierwszej klasie gimnazjum i zakończy się po pierwszej klasie szkoły średniej.
Wrześniowy powrót do szkoły i kolejne zmiany
Fot: sxc.hu

Mimo iż wcześniej zakładano, że uczniowie będą dokonywali wyboru profilu klasy dopiero podczas II roku nauki, to praktyce okazało się inaczej. Co prawda uczniowie w pierwszych klasach będą uczyli się tych samych treści, ale wybierając szkołę ponadgimnazjalną musieli już zadeklarować wybór profilu klasy, w której rozpoczną naukę.

Wybór należy do ucznia

W liceum ogólnokształcącym uczniowie muszą wybrać od dwóch do czterech przedmiotów, których będą uczyli się na poziomie rozszerzonym od II klasy lub po pierwszym półroczu pierwszego roku nauki. W technikum będą to dwa przedmioty. Nowością będą też bloki uzupełniające dla uczniów, którzy będą chcieli wybrać w przyszłości ścisłe lub humanistyczne kierunki studiów.

- Humaniści, oprócz przedmiotów kierunkowych, będą mieli w klasach II i III jeden zbiorczy przedmiot uzupełniający - przyrodę (zamiast biologii, chemii, fizyki i geografii). Natomiast uczniowie wybierający się na studia ścisłe rozpoczną po pierwszej klasie naukę uzupełniającego przedmiotu historia i społeczeństwo (obejmującego historię, wiedzę o społeczeństwie, wiedzę o kulturze, filozofię) - wyjaśnia Robert Kuc, redaktor naczelny Wydawnictwa Klett.

Nowe przedmioty

Uczeń, zdający na egzaminie dojrzałości np. historię, będzie kontynuował jej naukę w dwóch następnych latach, ale w większym zakresie godzin niż uczyły się poprzednie roczniki. Jeśli natomiast wybierze na egzaminie maturalnym inne przedmioty, nie straci kontaktu z historią, bo będzie uczęszczał na zajęcia uzupełniające z historii i społeczeństwa. Analogicznie będzie wyglądała nauka przedmiotów przyrodniczych. - Biologia, historia, fizyka, chemia czy geografia będą prowadzone po pierwszej klasie tylko w zakresie rozszerzonym dla uczniów zdających z tych dziedzin maturę rozszerzoną - dodaje Robert Kuc z Wydawnictwa Klett.

Osoby, które zechcą pójść drogą rozwoju humanistycznego i będą uczyły się na poziomie rozszerzonym historii, w drugiej klasie zakończą naukę biologii, chemii, fizyki i geografii, a zaczną uczęszczać na zajęcia w ramach bloku uzupełniającego - przyrody. Według założeń MEN zajęcia te mają mieć charakter interdyscyplinarny, a uczniowie będą poznawali na nich świat przyrody z perspektywy kilku nauk jednocześnie. Przedmiot ten umożliwia wybór tematu i sposobu prowadzenia oraz może być realizowany przez nauczycieli różnych specjalności. Wielu pedagogów ma jednak wątpliwości co do nowego bloku uzupełniającego.

Ponadto możliwe będzie nauczanie języka polskiego, matematyki lub języka obcego na poziomie rozszerzonym już w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Jako przedmiotu dodatkowego nie będzie można wybrać wiedzy o kulturze, podstaw przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa, ponieważ będą one nauczane na poziomie podstawowym. Wyłącznie na poziomie rozszerzonym będzie można natomiast uczyć się historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego, filozofii i kultury antycznej.

Maturzysto - szykuj się do zmian

Zmiany w podstawie programowej w konsekwencji nie pozostawią egzaminu maturalnego w tej samej formie. Na razie mówi się o modyfikacji egzaminu ustnego z języka polskiego, z którego ma zniknąć prezentacja. Zdarzało się bowiem, że uczniowie korzystali z gotowych lub opłacanych opracowań. Według nowych zasad, które wprowadzi MEN, uczniowie mieliby losować pytania z języka polskiego i po 15 minutach przygotowania odpowiadaliby na nie przed komisją. Trwają też prace nad zmianą egzaminu pisemnego, tak aby sprawdzał on praktyczne umiejętności uczniów, a nie koncentrował się na trafianiu przez nich w tzw. "klucz". Zmienić może się też lista przedmiotów maturalnych. Modyfikacje wejdą w życie w 2015 roku, bo to właśnie wtedy uczniowie, którzy zaczęli kształcenie na nowych zasadach będą przystępowali do matury. MEN ma poinformować o nich najpóźniej do sierpnia 2013 roku.

Magdalena Gorbacz
magda.g@bialystokonline.pl

1462 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39